Slavnostní otevření včelína AF MZLU v Brně a odhalení pamětní desky Prof. Štěpána Soudka

Antonín PŘIDAL

V úterý dne 5. listopadu 2002 přesně ve 13.00 h začalo slavnostní otevření včelína spojené se slavnostním otevřením včelína. K tomuto slavnostnímu otevření se sešla celá řada lidí, z nichž ti nejvýznamnější byli: rektor MZLU v Brně Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., kvestorka MZLU JUDr. Věra Sedlářová, děkan AF MZLU Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc., a další členové kolegia rektora MZLU, tajemnice AF MZLU Ing. Milena Úradníčková, Ing. Alena Zouharová a Ing. Lenka Helánová - stavební oddělení MZLU, Ing. Jiří Kaláb a Ing. Zdeněk Helán (majitel a vedoucí stavby firmy realizující stavbu), Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. - vedoucí Ústavu zoologie a včelařství, Ondřej Štoček - umělecký slévač, PhDr. Alena Mikovcová - archivářka MZLU, dcera a vnuci Prof. Štěpána Soudka (Prof. RNDr. Milena Rychnovská, CSc., MUDr. Daniel Rychnovský, Ing. Milan Rychnovský) Ing. Antonín Přidal, Ph.D. - odborný asistent včelařství a uživatel stavby a další.

Setkání záhajil děkan AF MZLU Prof. Ivo Ingr. Poděkoval všem zúčastněným za předání stavby do úžívání AF MZLU. Zhodnotil význam stavby pro modernizaci a rozvoj výuky předmětů aplikované apidologie. Vedoucí Ústavu zoologie a včelařství Prof. Zdeněk Laštůvka poděkoval autorům desky (Antonínu Přidalovi - výtvarný návrh a Odřeji Štočkovi - umělecký návrh) a archivářce MZLU za přípravu a realizaci myšlenky připomenutí významu Prof. Soudka. Antonín Přidal po té pronesl několik slov o pedagogickém a vědeckém přínosu Prof. Soudka pro disciplínu včelařství.

Děkan Prof. Ivo Ingr pa k vyzval jeho pana rektora, aby spolu s dcerou Prof. Soudka - Prof. Milenou Rychnovskou - odhalili pamětní desku. Pan rektor pak se zmínil několika slovy o významu stavby včelína v širších souvislostech modernizace celého areálu MZLU v Brně. Prof. Rychnovská pak krátkým projevem sdělila své pocity související s odhalením desky a poděkovala jménem celé rodiny za připomenutí pedagogického a vědeckého přínosu Prof. Soudka pro disciplínu včelařství. Následovala prohlídka včelína a výkladem Antonína Přidala. Vyzvednuty byly především výhody a nové možnosti stavby, které umožňují další rozvoj praktické výuky.

Na závěr pan děkan všechny vyzval k přípitku s medovinou, která byla vyrobena z medu právě školních včelstev a popřál mnoho úspěchů oddělení včelařství v dalších letech. Setkání pak probíhalo dále v duchu přátelských rozhovorů mezi účastníky a přitom byly ochutnáváno domácí medové pečivo.

Dovoluji si na tomto místě poděkovat vedení MZLU za prosazení a umožnění realizace myšlenky zachování chovu včel v areálu MZLU, což je podmínkou pro zachování praktické výuky Včelařství. Dále chci poděkovat pracovnicím stavebního oddělení MZLU, které spolu s architektem, firmou Kaláb a stavebním dozorem se snažili vyhovět všem speciálním požadavkům v konstrukci včelína tak, aby tento co nejvíce vyhovoval jeho způsobu užívání v budoucnosti. Poděkování patří rovněž archivářce MZLU a uměleckému slévači Ondřeji Štočkovi za pomoc při přípravách a odlití bronzové pamětní desky. V neposlední řadě patří poděkovat vedoucímu Ústavu zoologie a včelařství Prof. Zdeňku Laštůvkovi za jeho podporu oddělení včelařství v uplynulých letech, bez níž by dnes celá řada věcí nemohla být realizována. Všem zúčastněným jsem úpřímně vděčný za jejich zájem a podporu.

kliknutím se vrátíte na předchopzí pozici