Projev Prof. Rychnovské, dcery prof. Soudka, při příležitosti slavnostního otevření včelína AF MZLU v Brně a odhalení pamětní desky Prof. Štěpána Soudka

Prof. RNDr. Milena RYCHNOVSKÁ,CSc.


Vaše magnificence, pane rektore,
Spectabilis, pane děkane,
Honorabiles pane profesore Laštůvko a pane doktore Přidale,
Vážení hosté a přátelé!

Jménem svým, svého bratra a celé naší rodiny Vám ze srdce děkuji za poctu, kterou jste odhalením pamětní desky prokázali mému otci.

Za pozoruhodné považuji, že se našel mladý následovník, který po téměř 3/4 století útlumu vzkřísil památku mého otce a který není pouze třetím pokračovatelem v praeceptorské roli, ale který navazuje na vědecké dílo, které dále rozvíjí, pátrá po souvislostech společenských, po veřejném působení a širší angažovanosti nejen ve včelařském, ale obecně ve vědeckém dění, které bylo pro mého otce charakteristické.

Jsem za tuto renesanci včelařského oboru na bývalém působišti mého otce velmi vděčná. Je to druhá vlaštovka, která se objevila na zcela zatmělém nebi vzpomínek. Ráda bych zde citovala slova půdního biologa prof.Dr.Josefa Ruska, zakladatele a dlouholetého ředitele Ústavu půdní biologie ČSAV v Českých Budějovicích a profesora na JČU, která napsal do Živy k 100. výročí narození mého otce a která rozšiřují pohled na někdejší osobnost a dílo prof.Soudka:

"Když jsem v 50. letech přišel do Brna studovat na přírodovědeckou fakultu, byl zde odkaz prof. Soudka stále živý a vysokoškolští profesoři nám jej dávali za vzor. Jsem rád, že se mohu počítat k žákům brněnské půdně-biologické školy, jejíž základy položil prof.dr. Štěpán Soudek."

Slova prof.Ruska otvírají průzory i do dalších zoologických disciplín, k jejichž základům přidal můj otec také nejeden kamínek, ať to byla myrmekologie, hydrobiologie nebo ornitologie. Včelařství však bylo svorníkem nad jeho životní klenbou.

Ještě jednou Vám upřímně děkuji.