ZÁVĚREČNÉ PRÁCE


TÉMATA, POKYNY a KONZULTACE
LHŮTY & TERMÍNY  
Zadání záverečných prací (ZP):
vypsání ústavem do:02.10.2020
výběr posluchači do:16.10.2020
odevzdání zadání na děkanát: 30.10.2020

Průběh zpracování a odevzdání ZP*:
lhůta pro konzultace:do 11.12.2020
předání ke kontrole:leden 2021
lhůta pro dokončení:01.03.-14.04.2021
vložení do UIS:22.04.2021
odevzdání na ústav:22.04.2021
   * viz Pokyny k vypracování závěrečných prací

Posouzení a předání ZP ke státnicím:
diplomové práce do:14.5.2021
bakalářské práce do:21.5.2021
DATABÁZE

Kliknutím se vrátíte na předchozí stránkuKliknutím se vrátíte na úvodní stránku
© 2001 Antonín Přidal