ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ


Výzkum je zaměřen na disciplínu použité entomologie - APIDOLOGII. V rámci této disciplíny je řešeno několik dílčích témat:

 • ROJENÍ
 • biologie rojení včelstev
 • rozvoj hltanových žláz dělnic včely medonosné
 • zootechnické metody usměrňující vznik rojové nálady

 • PLEMENITBA VČELY MEDONOSNÉ
 • inseminace
 • zlepšování užitkových a doprovodných vlastností včelstev
 • zlepšování zdraví včelstev - tolerance včelstev k chorobám
 • plemenitba kmene Lesana a Vigor

 • OPYLOVACÍ ČINNOST VČEL
 • způsob a efektivnost práce včely medonosné na polních porostech a v technické izolaci
 • opylovací činnost čmeláků a samotářských včel

 • CHOV ČMELÁKŮ
 • zejména otázky spojené s mikrobiologií chovu čmeláků a časným úhynem larev

 • MIKROSKOPICKÁ ANALÝZA MEDU a HODNOCENÍ MEDU
 • kvalitativní a kvantitativní parametry pylové analýzy (determinace pylových zrn)
 • interpretace výsledků pylové analýzy - stanovení nejen botanického, ale i přibližného geografického původu
 • analýza problémů spojených s chybami metody pylové analýzy
 • problematika určení typu medu

 • EKOLOGIE, FAUNISTIKA a TAXONOMIE VČEL (Insecta: Hymenoptera: Apoidea)
 • zaměřeno zejména na kvalitativní a kvantitativní studium fauny České republiky a Slovenska
 • studium nároků včel na biotopy, které obývají
 • antropogenní vlivy působící na společenstva včel
 • Zde se lze dovědět, co vše zahrnuje termín "včely" - Apoidea
 • (nad)čeleď skupiny oblast
  včely (Hymenoptera: Apoidea) Všechny rody...

  s výjimkou rodů zahrnujících větší množství druhů tj.: Andrena, Lasioglossum, Nomada.

  střední Evropa

  - pouze z území ČR a SK

  hedvábnicovití (Colletidae) hedvábnice, larvice (Colletes, Hylaeus) západní Palearkt
  ploskočelkovití (Halictidae) rděnky (Sphecodes) západní Palearkt+ pokračující studium dalších částí světa
  čalounicovití (Megachilidae) ... také supraspecifická klasifikace Evropa+ pokračující studium zbytku Palearktu
  pelonoskovití (Anthophoridae) tribus stepnice (Eucerini) západní Palearkt+ pokračující studium zbytku Palearktu
  včelovití (Apidae) včela, čmeláci a pačmeláci (Apis, Bombus, Pyrobombus, Megabombus, Alpigenobombus, Alpinobombus, Confusibombus, Mendacibombus, Psithyrus) postupné studium celého Palearktu  Počet přístupů na stránku od 10.1.2001


  Design by
  © 2001 Antonin Pridal
  Optimalizováno pro rozlišení 800 x 600