Význam včelína pro praktickou výuku na Mendelově univerzitě v Brně

Včelín slouží také pro zajištění praktické výuky garantované včelařským oddělením Mendelovy univerzity v Brně (zkr. MENDELU). Jde o výuku povinnou i volitelnou pro všechny studijní obory v rámci MENDELU.

Výuka probíhá především v letním semestru, kdy jsou včelstva aktivní. Posluchači se věnují prohlídkám včelstev během jejich růstu a provádějí potřebné zootechnické úkony spojené s chovem včelstev i odchovem matek. Budova včelína pak slouží k zajištění zázemí k nácviku včelařských činností jako jsou medobraní či práce s rámky a včelím dílem.

V zimním semestru je výuka realizována hlavně pro předmět Včelí produkty. V začátku semestru provede informativní prohlídka včelstev, aby posluchači získali základní praktické poznatky o včelstvu, jeho hnízdě a úle jako prostředí vzniku včelích produktů. Později v průběhu semestru se sem posluchači znovu vracejí a nacvičují si zde techniku medobraní na moderním medometu.

Cílem výuky na včelíně je doplnit teorii přednášek praktickými zkušenostmi. Podpořit tak pochopení teorie v praxi. Posluchači se seznamují s chovem včel a získávání produktů přímo, tzn. že mají možnost pozorovat jednotlivé biologické změny přímo ve včelstvech a úkonyp ři medobraní vidět v praxi. Jistou nevýhodou je, že hlavní praktická část chovu včely medonosné již spadá až do zkouškového období a prázdnin.