Včelařsky významné druhy stromů, keřů a rostlin vhodných pro výsadbu v intravilánu - areálu MZLU.

Úvod: V souladu s připravovanou stavební aktivitou v jihozápadní části areálu MZLU v Brně došlo v na začátku roku 2002 v této části areálu k obnově parku. Ve snaze vytvořit park víceúčelový, bylo včelařské oddělení MZLU požádáno o sestavení návrhu skladby rostlin.

Cíl: Vytvořit takový návrh skladby rostlin pro budoucí park MZLU v Brně, který by bylo možné realizovat v souladu s obecně zahradnickými požadavky při tvorbě parků, ale i potřebami včel z důvodu nabídky bohaté a pestré pastvy.

 

Stromy

- s vysokým vzrůstem, poskytující včelám pastvu od 10 - 20 let stáří :

Acer platanoides (kvete IV. - V.)

Acer pseudoplatanus (V.)

Aesculus hippocastaneum (V.)

Tilia cordata (VII.)

Tilia platyphyllos (VI. - VII.)

Ostatní níže uvedené druhy lip mohou být zdrojem toxického nektaru. I když toxická substance nebyla zjištěna ve všech případech, vždy se pod níže uvedenými druhy lip nacházela velká množství mrtvého hmyzu včetně včely medonosné a čmeláků! Jakkoliv jde o stromy vhodné k parkové výsadbě, je třeba jejich výsadbu provádět zcela výjimečně.
Tilia tomentosa, T. petiolaris, T. euchlora, T. dasystyla, T. americana a kultivary vzniklé křížením či přikřížením těchto druhů lip.

 

- se středním vzrůstem :

Prunus avium (IV.)

Prunus mahaleb (IV. - V.)

Robinia pseudoacacia (V. - VI.)

Robinia hispida (VI.)

Robinia viscosa (VI.)

Sorbus aria (V. - VI.)

Sorbus torminalis (V. - VI.)

 

- ozdobné parkové solitéry, středního vzrůstu :

Catalpa bignoioides (VI. - VII.)

Castanea sativa (VI.)

Eleagnus angustifolia (VI. - VII.)

Euodia hupehensis (VI. - VII.)

Euodia danieli (VI.)

Sophora japonica (VIII.)

 

Keře

- brzy na jaře kvetoucí :

Cornus mas (III. - IV.)

Corylus avellana (III.)

Salix caprea (III. - IV.)

Salix daphnoides (III. – IV.)

 

- vhodné na svahy, do živých plotů:

Cotoneaster spp. - různé druhy (kvetou V. - IX.)

Symphoricarpus racemosa ( VI. - IX.)

 

- okrasné keře, většinou s nápadnými barevnými květy:

Amorpha fruticosa (VI.-VII.) - vzrůstný keř, vhodný jako kulisa, včelami hojně navštěvovaný

Caragana arborescens (V.)

Cytisus praecox (V. - VI.)

Genista tinctoria (VII. - VIII.)

Laburnum anagyroides (V.)

Kolkwitzia amabilis (V. - VI.)

Potentilla fruticosa (V. - IX.)

Prunus laurocerasus (V.)

Pyracantha coccinea (V. - VII.)

Ribes sanguineum (III. - IV.)

Spartium junceum (V. - VIII.)

 

- popínavé :

Polygonum aubertii (VII. - IX.) - na konstrukci jako štíhlá stěna

 

Rostliny nízkého vzrůstu, kobercovky :

Calluna vulgaris (VIII. - IX.) do blízkosti včelínu

Erica carnea (III. - V.)

Sedum spectabile (VIII. - IX.)

Thymus serpyllum (VI. - VII.)

 

Léčivky :

Levandula spica (VII. - VIII.) jako trsy ke včelínu

Melissa officinalis (VI. - IX.)

Oreganum vulgare (VII. - VIII.)

Salvia nemorosa (VI. - VII.)

Salvia officinalis (VI. - VII.)

 

Do travních směsí jako přísev: (po pokosení opět v krátké době rozkvetou, silně nektarodárné druhy)

Trifolium repens

Lotus spp. (výhradně nízkovzrůstné druhy)
Poznámka: Zvlášť významné druhy jsou vyznačeny tučným písmem.Vypracovali:
Ing. Hana Háslbachová, CSc.

- emeritní odb. asistentka včelařství na MZLU

Ing. Antonín Přidal, Ph.D.

- odborný asistent včelařství MZLU

19.11.2003