Charakteristika včelína

Včelín je umístěný přímo v areálu MENDELU v Brně na ulici Zemědělská. Lokalizace: zeměpisná šířka - 49° 12’ 38,36´´, zeměpisná délka - 16° 36´ 51,51´´. Včelnice se nachází ve výšce cca 234 m n.m. Nejvyšší vrchol v doletu včelstev do 5 km - 424 m n.m. Včelnice je na vrcholu kopce s častými poryvy větrů, avšak v závětří budov jsou tyto zmírněny.
a) letecký snímek - červenou šipkou vyznačena pozice včelína, je dobře patrné zastřešení včelnice ve tvaru písmene U
b) plánek areálu MENDELU s vyznačením přístupu ke včelínu

Klimatické údaje:

Průměrná teplota vzduchu (2 m nad zemí, °C)
měsícIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIII-XII
období 1901 - 1950-2,1-0,73,68,513,816,718,417,413,88,63,5-0,28,4
období 1961 - 2000-2,00,04,09,014,017,019,018,014,59,04,0-0,59,5
období 1961 - 2000
extrémy
3,0
-8,0
4,0
-6,0
7,0
-1,0
13,0
7,0
17,0
12,0
19,0
14,0
23,0
17,0
24,0
16,0
19,0
12,0
13,0
6,0
8,0
-0,5
3,0
-5,0
11,5
7,5
200211,21
200310,83
200410,35
200515,819,216,811,24,00,510,21
2006-4,3-1,12,711,715,319,824,27,43,310,66
20074,64,77,712,917,121,121,721,113,69,03,40,511,5
Průměrný úhrn srážek (mm)
období 1901-1950272427375770776342464136547
období 1961-2000253030355070707045354035500
Průměrný úhrn dešťových srážek v období bez sněhových srážek (mm)
2002561,0
2003482,6
2004451,2
2005563,7
200610,022,729,053706747166131412,518,7(430)
522,9
200719,126,749,82,030,056,318,527,873,126,528,512,8(284)
371,1
20079,74,5()
?

Poznámka: Suma srážek v posledním sloupci umístěná do kulatých závorek vyznačuje sumu srážek naměřených v období bez sněžení (od posledního do prvního sněžení) a to přímo na včelnici. Do této sumy nejsou zahrnuty srážky ve sněhovém období (od prvního do posledního sněžení). Šedě vyznačené měsíční srážky jsou naměřeny stanicí na Kraví hoře (306 m n.m.), která je umístěna na sousedním vrcholu kopce vzdálená vzdušnou čarou 2 325 m západně od včelnice v Černých Polích. Celková suma bez závorek za rok uvedena šedě je sumou hodnot srážek naměřených na včelnici a Kraví hoře. Měsíční hodnoty srážek uvedené v závorce černě nezahrnují měření celého měsíce. Totéž platí pro průměrné roční teploty.
Z období 2002-2005 jsou hodnoty převzaté ze stanice v Brně Židenicích, což je cca 2 795 m jižně od včelnice (208 m n.m.). Tyto převzaté hodnoty jsou vyznačeny zeleně.


klimatická charakteristika1901 - 19501961 - 2000
absolutní maximum teploty vzduchu [°C]:36,1
(22.7.1945)
×
absolutní minimum teploty vzduchu [°C]:-30,4
(11.2.1929)
×
průměr ročních maxim teploty vzduchu [°C]:33,0 33,0
průměr ročních minim teploty vzduchu [°C]:-17,4-15,5
průměrná doba trvání prům. denní teploty vzduchu > 5 °C [dny]:×230
průměrný počet letních dnů [tmax ? 25 °C]:54,750
průměrný počet tropických dnů [tmax ? 30 °C]:10,2
(za období 1926-1950 )
10
průměrné datum posledního mrazového dne:15.4.
průměrné datum prvního mrazového dne:25.10.
průměrný počet mrazových dnů [tmin ? 0,1 °C v 5 cm nad zemí]:105,2110
průměrný počet dnů bez mrazu [tmin ? 0,1 °C]:×260
průměrný počet ledových dnů [tmax ? -0,1 °C):32,330
průměrný počet arktických dnů [tmax ? -10,0 °C):1,4
(za období 1926-1950 )
< 1
průměrný počet dnů s mlhou:24
(za období 1946-1955)
35
průměrné trvání slunečního svitu podle registru slunoměru [h]:1 806
(za období 1926-1950)
1 700
průměrný roční úhrn globálního záření [MJ·m-2]:
 
×3 950
nejvyšší úhrn srážek a rok jeho výskytu:185
(červenec 1926, za období 1901-1950)
×
průměrný sezonní (V-IX) počet dní se srážkami > 30 mm za 1 h:×0,15
průměrný sezonní (V-IX) počet dní se srážkami > 30 mm za 24 h:×0,7
Langův deštový faktor:×65
průměrná vláhová bilance [mm]:×-200
průměrná vláhová bilance v letním půlroce (IV-IX) [mm]:×-225
průměr sezónních úhrnů výšky nového sněhu:×50
průměrné datum prvního sněžení:×15.11.
průměrné datum první sněhové pokrývky:×1.12.
průměrný počet dnů se sněžením:×55
průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou:×35
průměrné datum poslední sněhové pokrývky:×15.3.
průměrné datum posledního sněžení:×5.4.
absolutní maximum výšky sněhové pokrývky [cm]:36
(8.2.1931)
×
průměr ročních maxim výšky sněhové pokrývky [cm]:17
(za období 1920/21-1949/50)
15
průměrná rychlost větru [m·s-1]:×3,5
datum rozkvětu třešně ptačí:×15. - 20.4.
klimatická oblast [Quittova klasifikace]:×W2
klimatická oblast [podle Atlasu podnebí z roku 1958]:×A2

Zdroj:
- za období 1901 - 1950: Hydrometeorologický ústav, Podnebí ČSR - Tabulky, Praha 1961 údaje platí pro meteorologickou stanici Brno-Pisárky;
- za období 1961 - 2000: Atlas podnebí Česka, Praha - Olomouc 2007 (hodnoty odečteny pomocí průsvitky s vyznačením požadovaného bodu z barevné škály klimatických map, ze které lze odečítat teplotu pouze v rozlišení 1 až 0,5 °C, či jen desítkách mm srážek apod.).

Z včelařského hlediska patří lokalita včelína do bioklimatické oblasti rané nížinné - podoblasti rané. Snůškové poměry jsou poměrně stabilní a dobré. V jarním období kvete vydatně park Lužánky, zahrady rodinných domů v Černých Polích a hlavně Botanická zahrada a arboretum MZLU (šipka vyznačuje přibližné umístění včelína). Ve včelařském předjaří kvetou hojně vrby a jiné rostliny včelařského předjaří, dále ve včelařském jaře kvetou ovocné stromy, javory a jírovce. Po té rozkvétá trnovník akát. Řepka v doletu poslední léta už nebývá. Dále pokračuje květ a medovice z lip, která je každým rokem vydatným zdrojem. Veškerá odborná péče o včelstva je zajišťována přímo garantem vyučovaných předmětů; sezónní technickou asistenci zajišťují studenti působící při ústavu (diplomanti a doktorand), dále technici ústavu.

V současné době jsou včelstva chována v úlech typu Čechoslovák v sestavě 2× standardní nástavek 10 rámků 370 × 300 mm a 2× polonástavek 10 rámků 370 × 170 mm. Na dalších stanovištích na míře 39×27,5 cm + polorámek vysoký 170 cm a Langstroth. Jde o konstrukci palubkovou s polystyrenovou izolací mezi palubky o síle 2 cm. Část včelstev je držena v jednostěnných dřevěných 5rámkových plemenáčích za účelem specifického testování vlastností a kontroly dědičnosti. Úly jsou rozloženy včelnicovým systémem pod přístřešky. Samotná budova včelína sestává ze dvou pater. Přístup je přes přízemí, kde se nachází sklad a šatna, sklad souší a sociální zařízení. Odtud se po schodišti vystupuje do nadzemního patra, kde se nachází stáčírna medu, pracovna a dílna. Z dílny se vychází ven do prostoru včelnice, která je v urovni nadzemního patra. Včelín je vybaven speciálně upravenými okny pro umožnění úniku zalétnutých včel do včelína a přitom zabránění zpětnému vnikání včel do včelína. Dále je včelín vybaven: 6-rámkovým nerezovým zvratným medometem s automatickou regulací, 4-rámkovým tangenciálním pozinkovaným medometem s elektrickým pohonem, běžnými pomůckami k medobraní, inseminační technikou, termostaty k líhnutí matek a k pokusům, základními pomůckami včelařské dílny.

Provedení včelínem pomocí fotografií

 • celkový pohled na včelín ze vstupní strany
 • vchod na pravo s pamětní deskou Prof. Soudka
 • přízemí - celkový pohled na sklad (v zadních policích polystyrenové oplodňáčky)
 • přízemí - sklad včelího díla
 • první poschodí - přípravna (pohled ze schodů)
 • první poschodí - pracovna (v pozadí inseminační souprava na matky a termostat na líhnutí matek s jemnou cirkulací vzduchu a přesnou regulací teploty)
 • první poschodí - pohled z pracovny přes skleněnou přepážku do medárny
 • první poschodí - medárna
 • medárna je vybavena výkluzy na oknech, které mohou být otevřeny nepřetržitě celé léto - 1 - 2
 • medomet
 • první poschodí - pohled z přípravny na včelnici přes skleněnou přepážku
 • celkový pohled na včelnici
 • celkový pohled na včelnici