Technologie včelaření v nízkonástavkových úlech

podle provozní metody Ing. Květoše Čermáka, CSc., Včelařská šlechtitelská stanice v Petrušově

            Na jaře stačí rychlá kontrola stavu včelstev - přítomnost řádně kladoucí matky, kontrola dostatku zásob, odhad síly včelstva (A). Pokud jsou včelstva zimována ve třech nástavcích, nepotřebují během jara mnoho naší péče. Jejich rozvoj závisí na průběhu počasí a nabídce hlavně pylové potravy v přírodě.

            První větší zásah se záměnou pořadí nástavků se provede, až když včelstvo obsedá 2 až 2,5 nástavku a má zaplodované oba horní nástavky (B), a přitom je alespoň podněcovací snůška. V některých oblastech je to už v dubnu - např. v době květu ovocných stromů nebo na počátku snůšky z řepky, ale může to být až na začátku snůšky z akátu, v horské oblasti dokonce až na začátku hlavní snůšky v červnu, pokud předtím není významná snůška a je chladné jaro.

Tato první záměna pořadí nástavků (C) je obdobou nasazování medníku u tradičního způsobu včelaření, i když přitom nemusíme vždy přidávat další nástavek. Podstatou zásahu je, že zbytek zimních cukerných zásob se umístí dolů ke dnu, a s tím i plod. Spodní nástavek s prázdnými plásty se dá nahoru jako prostor pro ukládání medu. Tím se jednak zabrání přimíchání cukerných zásob do medu, jednak cukerné zásoby dole slouží jako rezerva pro případ, že není snůška. Začíná-li dobrá snůška (cca 1 - 2 kg přínosy denně), může se přeskupení nástavků spojit s rozšířením o nový nástavek, zpravidla s mezistěnami. Jeho přidání je možno vykonat později podle situace ve včelstvu i v přírodě.

            Jakmile včelstvo daný prostor dobře ovládá, může se rozšířit o 5. nástavek (D) buď s hnědými soušemi - dá se nad nástavky s plodem (pro ukládání medu, obyčejně 4. od dna) nebo s panenským dílem příp. s mezistěnami, potom se umístí mezi nástavky s plodem (jako 3. nebo 4.). Další ošetřování závisí na množství medu a průběhu snůšek. Plný nástavek (příp. nástavky) svrchu se může odebrat a nahradit prázdným.

            Po skončení poslední snůšky se vybere buď hned všechen med a včelstvo se zároveň zúží na zimní velikost (třeba tři nízké nástavky) a nebo se odebere větší část medu a zúžení s úpravou na zimování se udělá dodatečně. V prvním případě je nutno po odebrání medu hned včelstvu zkrmit několik kg cukru. Zakrmení na zimu je možno začít i dokončit kdykoliv během měsíce srpna, pokud již není snůška. Díky dostatečnému prostoru je v úlu místo na uložení zásob i na řádné plodování pro odchov zimní generace včel. Krmení by mělo být hotovo do konce srpna, případně do 10. 9. (E).