Druhy roztočů rodu Varroa (kleštík)

 • Varroa jacobsoni Oudemans, 1904
 • Varroa underwoodi Delfinado-Baker & Aggarwal, 1987
  - parasit popsaný u Apis (Apis s.str.) cerana Fabricius, 1793
 • Varroa rindereri De Guzman and Delfinado-Baker, 1996
  - parasit popsaný u Apis (Apis s.str.) koschevnikovi Enderlein 1906
 • Varroa destructor Anderson & Trueman, 2000 (= V. jacobsoni auctorum; nec Oudemans, 1904)
  - českým jménem kleštík včelí, který se postupně rozšířil z Orientální oblasti do mnoha oblastí světa, není Varroa jacobsoni jak se donedávna předpokládalo, ale V. destructor. Podařilo se to zjistit dvěma Australanům, když srovnávali typový materiál V. jacobsoni, který popsal pak Oudemans v roce 1904, s roztoči rozšířenými po světě. Zjistili, že jde o dva sanostatné druhy a proto bylo nutné dosud nepopsaný druh pojmenovat. Jméno "destructor" tento druh vystihuje velmi dobře. V. jacobsoni není schopen se ve včelstvech Apis mellifera přemnožit natolik, aby jej ohrozil. Autoři popisu V. destructor přitom zmiňují, že existuje celá řada dalších haplotypů, které vyžadují důkladnou revizi - tzn. není vyloučeno, že mezi nimi není ještě dalších druh(y).
  Původce choroby - Varroa destructor - samice
  images/varroa1.jpg
  Samec
  images/varroa2.jpg
  Poškozená křídla dělnice hned po vylíhnutí - důsledek její parazitace
  images/parazit2.jpg
  Napadená dělničí kukla
  images/parazit1.jpg
  Běžně pozorovatelní roztoči na dospělcích během prohlídky včelstva = varovný signál = včelstvo je vážně ohroženo, okamžitě začít s léčbou!
  images/parazit3.jpg