Míra toxicity se stanovuje nejčastěji v laboratoři pomocí různých testů. Na níže uvedené fotografii je znázorněný kontaktní dorsální test.
images/dorsalni.jpg
Dalším testem je test orální. Zde je znázorněný čmelák, který v není v ČR zahrnut mezi testované organismy v toxikologických testech.
images/oralni.jpg
Tarsální test se se provádí v laboratorní klícce, kam se vloží filtrační papír s nasátou testovanou látkou o známém množství.
images/tarsalni.jpg
Účinky biocidních přípravků jsou často velmi variabilní a přímo v porostu mohou být jejich účinky jiné, než v laboratoři. Proto se používají pokusné stany, kde se provádí použití přípravků tak, jako na poli a sleduje se se zdravotní stav a chován pokusnyých malých včelstev, která jsou místěna v těchto včelotěsných pokusných stanech.
images/izolator.jpg
Stáhněte si údaje, které by měl obsahovat protokol z komisionálního šetření příčin otrav včelstev. Takový protokol je důležitým podkladem pro případná jednání o náhradě způsobených škod.
protokol (22 kB)
Níže uvedený soubor obsahuje kompletní legislativu tykajici se ochrany vcel pred přípravky na ochranu rostlin.
rostlinolékařská legislativa na ochranu včel, zákon 326/2004 Sb. a vyhláška 327/2012 Sb. (192 kB Mb)