Schematické znázornění struktury spory Nosema apis - původce parazitárního onemocnění nosematóza
images/spora.jpg
Fotografie znázorňuje na příčném řezu mesenteronem napadenou výstelku. Včely s takto napadenými žaludky mají poruchy trávení, kterémohou v kritických případech způsobit i úhyn včelstva - zejména během zimy či včelařského předjaří.
images/mesent1.jpg
Schematické znázornění rozmnožování prvoka
images/vyv_nos.gif
Takto vypadá mikroskopický nález prvoka v mikroskopu při vyšetření výkalů.
images/nosema.jpg
Můžeme také vyšetřit pohledem vypreparovaný žaludek včel. Zdravé včely mají jeho obsah tmavý (dole), včely nemocné jej mají průsvitný až bělavý (nahoře) v důsledku porušené tvorby peritrofické membrány.
images/mesent2.jpg
Nejlepší pro potlačování nosematózy je dodržování zootechniky a zoohygienických zásad.
images/nosema.gif