Původce moru bakterie Paenibacillus larvae - vegetativní fáze
images/mor1.jpg
Sporangium
images/mor2.jpg
Spora (rané stadium)
images/mor3.jpg
Spora
images/mor4.jpg
Diagnostický znak moru včelího plodu - uhynulá těla larev se slizovitě táhnou z buňky ven
images/mor5.jpg
Konkurenční potenciál P. larvae na agaru
images/mor6.jpg
Víčka buněk s uhynulými larvami bývají mírně propadlá, ztmavlá a s drobnými otvory
images/mor7.jpg
Plod ve včelstvech trpících morem je charakteristicky mezerovitý
images/mor8.jpg
Klinicky pozitivní včelstva jsou utrácena spálením včetně úlů a spalitelných pomůcek, léčení není efektivní
images/mor9.jpg