Fotografie medometů

a) tangenciální 4-rámkový

tangenc.jpg

b) tangenciální zvratný 6-rámkový

tangzv.jpg

 
c) radiální na polorámky
radial.jpg med_rad.jpg
d) paralelnoradiální s automatickým vkládáním nástavků

paralrad.jpg