Mechanizované linky medáren


foto: Stanislav JAŠ

Podmínkou výkonnosti těchto linek je plně mechanizovaná přeprava nástavků s plásty už od stanovišť včelstev (obr. a) a následně i v medárně (obr. b).
a)
vozik.jpg;author=Stanislav JAS
b)
tank.jpg;author=Stanislav JAS
Na linku se nakládají nástavky i s rámky (obr. c a d).
c)
medarna1.jpg;author=Stanislav JAS
d)
medarna2.jpg;author=Stanislav JAS
Podmínkou vytáčení celých nástavků s plásty najednou je technologie odvíčkování plástů přímo v nástavku. Na snímku e) je vidět spirálový mechanismus, který se zasune do plástových uliček. Při otáčení se spirály dotýkají voskových víček, která jsou spirálami strhávaná.
e)
spiraly.jpg;author=Stanislav JAS
Při tomto způsobu odvíčkování je rovněž strháváno poměrně velké množství medu, které je následně odstraňováno v dekantačních nádobách (obr. f, vosk vyplave nahoru). Při této technologii se rovněž med zahřívá, aby se docílilo co nejlepší separace vosku. Jde však o méně vhodný postup.
f)
dekantace.jpg;author=Stanislav JAS
Odvíčkované plásty i s nástavky se zasouvají do paralelnotangenciálních medometů (obr. g). Na obr. h) je tento medomet otevřený.
g)
medmet1.jpg;author=Stanislav JAS
h)
medmet2.jpg;author=Stanislav JAS
Na tomto bych rád vyjádřil dík diplomantovi Ústavu zoologie a včelařství Stanislavu Jašovi za poskytnutí cenného fotografického materiálu. Fotografie pořídil na jedné z francouzských včelařských farem během své stáže ve Francii.