2

Aby byl produkt zdravotně nezávadný jsou použity potravinářské materiály (především potravinářský včelí vosk) a dodávány jako sada.

Sada se skládá z buňky, mezistěny, obalu na plásteček a dvou etiket. Žlutá etiketa s označením produktu a etiketa bílá, na které je uvedeno datum snůšky, minimální trvanlivost, minimální hmotnost, schvalovací číslo a jméno včelaře, který bude sady plnit. Tyto sady jsou zasílány poštou na dobírku, včetně podnikové normy.

Na tomto místě je třeba si vysvětlit pojem potravinářský včelí vosk. Za potravinářský vosk je považován takový vosk, který vznikl vyvařením panenského díla (tj. díla - tzv. divočiny, tzn. bez použití mezistěn, které bylo zakladeno maximálně jednou). Takové panenské dílo vykupuje pouze VÚVč Dol spol. s r.o., čímž se zvyšuje záruka původu vosku. Zda-li jde o vosk panenský bez použití mezistěn či nikoliv, lze totiž bezpečně poznat do doby, než je dílo vytaveno. Teato nepřímá kontrola hygienické nezávadnosti vosku je nejlevnějím způsobem. Chemická analýzy by výrazně zvyšovala cenu produktu! V souvislosti s varroázou včel způsobenou parazitujícím roztočem Varroa destructor se totiž po snůšce (tj. v období, kdy ve včelstvech již není stavební pud) používají léčiva (akaricidy), které se vkládají přímo do úlu a kontaminují včelí vosk, protože jsou převážně v tucích rozpustné. Mezistěny pro produkci plástečkového medu proto musejí být vyrobeny z takového včelího vosku, který nemohl přijít do styku se zmíněnými léčivy - tj. potravinářského včelího vosku. Je totiž nepřípustné žvýkat vosk s reziduji účinných látek léčiv.