Lesknáček úlový

Aethina tumida Murray, 1867

Antonín PŘIDAL

Lesknáček úlový je druh brouka z čeledi Nitidulidae žijící v jižní Africe. V angličtině je označován jako "small hive beetle". Původní je v jižní Africe, kde se živil především na popadaném ovoci. Parazitace na včelstvech afrických ras včely medonosné nezpůsobuje zvláštní škody. V roce 1998 byl roztoč zjištěný na Floridě - byl zavlečen spolu s dováženým ovocem. Zde však brouk objevil nové potravní možnosti - včelu medonosnou. Z Floridy se následně rozšířil do všech přilehlých teplých oblastí. Na Floridě způsobil největší škody a je doslova pohromou pro chov včel v USA. Jde o další příklad zavlečení druhu, který se stává v novém teritoriu nebezpečným škůdcem.

Samice brouka vypátrá čichem úl a vlétne česnem dovnitř. V úle na plástech naklade vajíčka (až 30 000!?). Vylíhlé larvy se živí pylem a medem. Larva před kuklením opouští úl a zakuklí se v zemi před úlem. Brouk vyžaduje speciální složení půdy s vyšší salinitou, takže je vyloučené zavlečení tohoto brouka dál na sever USA či dokonce do střední Evropy. V poslední době se však objevily nové nálezy tohoto brouka též na severní hranici USA, kde jsou půdy naprosto odlišného složení. Znamená to, že adaptace postupuje a zavlečení do Evropy není vyloučené? Včelstvo může uhynout už po 14-ti dnech ode dne infekce. Larvy totiž svými metabolity rozředí obsah buněk, který začne kvasit, takže v úlu vznikne silný zápach, který včely doslova vyhání z úlu ven.

V současné době jsou vyvíjeny snahy o vytvoření účinné obrany. Jako vždy se sahá k použití chemoterapie, která je však k velikosti brouka již předem téměř vyloučená. Dokonce přirozená rezistence včel je také velmi nízká, protože některé včely dokonce brouky krmí medem. Po zkušenostech s rezistencí na varroacidy u V. destructor se intenzívně řeší rovněž alternativní přístupy spočívající v zamezení zakuklení brouka pod úlem či lapače na dně úlu apod. Nyní se zkoumá, do jaké míry ohrožuje tento brouk chovy včel v Evropě. Z Evropy už přišlo několik planých hlášení. Hlášení z Austrálie jsou ověřená. V říjnu roku 2003 byl škůdce objeven poblíž Sydney. Zřejmě je jen otázkou času, kdy "dorazí" škůdce k nám. Když tomu člověk nepomůže, nebude to nikdy!

Nová zpráva: Na podzim roku 2004 byl tento kleptoparazit objevený v Portugalsku v důsledku ilegálního dovozu matek z USA. Je ohroženo i včelaření v Evropě?

Aethina tumida - dospělý vypreparovaný jedinec

Aethina tumida - živý dospělý jedinec v přirozném stavu

Aethina tumida - larva

Aethina tumida - larvy živící se medem a pylem v plástu

Aethina tumida a Apis mellifera
- poměr velikosti brouka k včele dělnici

Aethina tumida a Apis mellifera
- dělnice dokonce brouky krmí!