STUDIJNÍ TEXTY


Na této stránce je uveden seznam základní i doporučené studijní literatury pro studium kterékoliv výuky Oddělení včelařství. Stanovení vhodnosti pro jednotlivé předměty je uvedeno v úvodních informacích. Uvedená literatura je k dispozici v ústavní knihovně. Na této stránce jsou rovněž umístěné odkazy na studijní texty a jiné WWW poskytující informace ke studiu. Hypertextové odkazy jsou psány hnědou barvou.


PROVOZNÍ DOBA DÍLČÍ KNIHOVNY VČELAŘSTVÍ
- v pracovních dnech a v hodinu sjednou individuálně prostřednictvím e-mailu: apridal [at] mendelu.cz nebo tel. 54513 3248.


 • STUDIJNÍ LITERATURA
 • DOPLŇKY KE STUDIJNÍ LITERATUŘE

 • STUDIJNÍ LITERATURA
  Základní studijní literatura: (po kliknutí na jméno autora(ů) se zobrazí obsah studijního textu)
  Opravy a doplňky studijní literatury
  Doporučená studijní literatura:
  • Přidal A. 1996: Morfologie, anatomie, fyziologie, pitva a preparace včely medonosné (Apis mellifera L.). Učební text Ústavu zool. a včel. MZLU v Brně a Masarykovy Univ. v Brně, 125 stran.
  • Veselý a kol. 1985: Včelařství. SZN Praha, 368 stran.
  Rozšiřující studijní literatura - aktivní odkazy ve jménech autorů
  • Bailey L. 1981: Honey Bee Pathology. Academic Press London etc., 124 stran.
  • Bailey, L., Ball, B. V. 1991: Honey Bee Pathology. Academic Press, London, druhé vydání, 193 stran. [ISBN 0-12-073481-8]
  • Bentzien C. 2008: Ekologický chov včel. Víkend z originálu Ökologisch Imkern 2006 Stuttgart, 120 stran. [ISBN 978-80-86891-86-6]
  • Beránek V. 2003: Když plásty tekly medem. Ostrov Praha, 247 stran. [historická fakta dějin českého včelaření]
  • Beránek V. 1999: Hořké kapky medu. (nepublikovaný rukopis), 80 stran a přílohy. [Se svolením autora zveřejnit rukopis na webu včelařskéh oddělení Mendelovy univerzity, historická fakta dějin českého včelařského družstevnictví a svědectví o vlivu komunismu na jeho existenci.]
  • Boháček F. 1990: ABC odchovu včelích matek. ČSV Praha, 55 stran.
  • Crane E. (ed.) 1976: Honey - a comprehensive survey. London, 608 stran.
  • Crane E. 1990: Bees and beekeeping: Science, Practice and World Resources. Cornstock Publ., Ithaca, NY., USA. 593 pp.
  • Demeter Š. 2014: Apiterapia - liečenie včelími produktmi. Bratislava Máj, 224 stran. [ISBN978-80-971642-6-3]
  • Deplane K.S., Mayer D.F. 2000: Crop pollination by bees. Wallingford, UK; CABI Publishing 344 stran. [ISBN 0-85199-448-2]
  • Dicks L.V., Showler D.A. & Sutherland W.J. 2010: Bee Conservation. Evidence for the effects of interventions. Synopses of Conservation Evidence. Volume 1. Pelagic Publishing LTD, Exeter, 146 stran. [ISBN 978-1-907807-00-8]
  • Dobrovoda I.1986: Včelie produkty a zdravie. Bratislava, 307 stran.
  • Doležal V. 2003: Med v kuchyni. České Budějovice, Dona, 101 stran.
  • Drncová A. 2002: Perníčky, dorty, záskusky. České Budějovice, Dona, 94 stran.
  • Droege, S., & Packer, L. 2015: Bees: An Up-Close Look at Pollinators Around the World. Voyageur Press (MN). [ISBN 978-0-7603-4738-6]
  • Dupal L. 2004: Kniha o medovině. Praha, Maťa, 2. vydání, 215 stran. [ISBN 80-7287-077-7]
  • Free J.B. 1970: Insect Pollination of Crops. Academic Press, London and New York, 544 stran.
  • Gonnet M., Vache G. 2018: Degustácia medu. Slovenská včela, Slovenská zväz včelárov, Bratislava, 172 stran. [ISBN 978-80-972725-6-2]
  • Graham J.M. (ed.) 1992: The Hive and the Honey Bee. Dadant & Sons, Illinois, 1324 stran.
  • Hajdušková J. 2000: Včelí produkty očima lékaře. ČSV Praha, 79 stran.
  • Haragsim O. 2004: Včelařské dřeviny. Grada Publishing Praha, 116 stran [ISBN 80-247-0833-7]
  • Haragsim O. 2005: Medovice a včely. 2. změněné vydání, Praha, Brázda, 175 stran. [ISBN 80-209-0332-1]
  • Haragsim O. 2008: Včelařské byliny. Grada Publishing Praha, 108 stran [ISBN 978-80-247-2157-6]
  • Kareš J. 2004: Med jako lék. Praha, Agentura VPK, 61 stran.
  • Kołtowski Z. 2006: Wielki atlas roślin miododajnych. Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SA, Warszawa, Polska, 1. wydanie, 327 stran. [ISBN 83-60192-13-8]
  • Luptovská K. 1972: Med a jeho využitie v domácnosti. Bratislava, 321 stran.
  • Mader, E., Shepherd, M., Vaughan, M., Black, S. H., & LeBuhn, G. 2011: Attracting Native Pollinators: protecting North America's bees and butterflies. The Xerces Society, 371 pp.
  • McGregor S.E. 1976: Insect pollination of cultivated crop plants. US Dept. Agric., 411 stran.
  • Marantz-Henig R. 2005: Pokorný zahradník - Ztracený a znovu nalezený génius Gregora Mendela, otce genetiky. Praha, JS Partner s.r.o., 288 stran.
  • Michener C.D. 1974: The Social Behaviour of the Bees - a Comparative Study. Massachusetts, 404 stran.
  • Nowottnick K. 1996: Propolis - získávání - recepty - použití. Slovo Bratislava, 91 stran. [ISBN 80-85711-05-2]
  • Orey C. 2012: Zázračná síla medu. Euromedia Group, k.s., Praha, 343 stran.
  • Ptáček V. 2008: Chov čmeláků v laboratoři. Tribun EU, s.r.o. Brno, první vydání, 178 stran. [ISBN 978-80-7399-635-2]
  • Rinderer T. E. (ed.) 2010: Bee genetics and breeding. Norther Bee Books, Hebden Bridge, United Kingdom, 426 pp. [978-1-904846-29-1]
  • Ruttner F. 1988: Biogeography and Taxonomy of Honeybees. Springer Verlag, Berllin, Germany, xxii+284 stran.
  • Ruttner F. 2003: Naturgeschichte der Honigbienen. Franckh-Kosmos, Stuttgart, 2. vydání, 357 stran. [ISBN 3-440-09477-4]
  • Seeley T. D. 2010: Honeybee democracy. Princeton Univ. Press, New Jersey, United Kingdom, 273 pp. [978-0-691-14721-5]
  • Veselý V., Lisý E. 1970: Chov včelích matek. SZN Praha, 176 stran.
  • Westrich P. 1990: Die Wildbienen Baden-Württembergs. (Algemeiner and Specieller Teilen), Eugen Ulmer GmbH & Co., Deutschland, 972 stran.
  • Zentrich J.A. 2003: Apiterapie - přírodní léčba včelími produkty. Eminent Praha, 173 stran. [ISBN 80-7281-104-5]
  Výběr z významných včelařských periodik
 • American Bee Journal
 • Apicultural Abstracts edice ukončena posledním ročníkem v roce 2005
 • Apidologie
 • Bee World - poslední ročník vyšel 145 (2005), od roku 2006 je spojen s Journal of Apicultural Reserach
 • Deutsches Bienen Journal
 • Journal of Apicultural Research
 • Moderní včelař
 • Pčelovodstvo
 • Pszczelnicze Zeszyty Naukowe - v nové edici - Journal of Apicultural Science
 • Včelár
 • Všechna uvedená literatura, separátní výtisky původních prací a další literatura je posluchačům zpřístupněna v knihovně včelařského oddělení nebo v čítárně Informačního centra MENDELU.
  Design & content by
  © 2001 Antonin Pridal
  Optimalizováno pro rozlišení 800 x 600