SEZNAM PUBLIKOVANÝCH PRACÍ A ŘEŠENÝCH PROJEKTŮ


Zde je uvedený seznam všech publikovaných prací včetně řešených projektů. Pokud je na konci konkrétní citace práce zobrazena tato ikona lze kliknutím na ni zobrazit či stáhnout publikaci ve formátu PDF. V některých případech lze získat jen abstrakt či jinou dílčí část práce kliknutím na autora(y). O separáty prací je možné žádat na: apridal@mendelu.cz.

I. PŮVODNÍ VĚDECKÉ PRÁCE ve vědeckých časopisech:

 1. Přidal A., Hofbauer J. 1996: Laboratory rearing and nutrition of young queens of bumblebee (Bombus terrestris L.) from emergence to diapause. Scientific Studies of Research Institute for Fodder Plants in Troubsko CZ, 14: 125-131. 001.pdf [50 KB]
 2. Přidal A., Háslbachová H., Kubišová S. 1997: Stav hltanových žláz a vaječníků dělnic včely medonosné (Apis mellifera L.) v období rozvoje včelstev a rojení.[Condition of hypopharyngeal glands and ovaries of honeybee workers (Apis mellifera L.) during growth and swarming of colonies]. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis (Brno) 45(3-4): 51-58. 002.pdf [500 KB]
 3. Přidal A., Sedláček I., Marvanová L. 1997: Microbiology of bumble bee larvae (Bombus terrestris L.) from laboratory rearing. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis (Brno) 45(3-4): 59-66. 003.pdf [605 KB]
 4. Přidal A., Hofbauer J. 1998: Activation of laboratory-reared bumblebee queens (Hymenoptera: Apidae, Bombus spp.). Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis (Brno) 46(1):79-84. 004.pdf [391 KB]
 5. Přidal A. 1998: New records and additional notes on faunistics of solitary bees (Hymenoptera: Apoidea) from the Czech and Slovak Republic. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis (Brno) 46(3):27-31. 005.pdf [388 KB]
 6. Přidal A. 1998: Úvodní studie o fauně včel Bílých Karpat (Hymenoptera: Apoidea). [An introductory study on the bee fauna of the White Carpathian Mts. (Hymenoptera:Apoidea)]. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 3:105-116. [ISBN 80-902213-7-8] 006.pdf [462 KB]
 7. Přidal A. 1999: Bee-species Colletes inexpectatus Noskiewicz, 1936 - species revocata (Hymenoptera:Colletidae). Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis (Brno) 47(1):55-60. 007.pdf [375 KB]
 8. Přidal A., Šustek D. 2000: Development of hypopharyngeal glands in honeybee workers during growth and swarming fever of their colonies. Pszczelnicze Zeszyty naukowe 44(2):25-34. 008.pdf [639 KB]
 9. Přidal A. 2001: Microorganisms in dead bumble bee larvae (Bombus spp.) from laboratory-reared colonies. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis (Brno) 49(5):41-48. 009.pdf [509 KB]
 10. Přidal A. 2001: Komentovaný seznam včel České republiky a Slovenska - 1. část hedvábnicovití (Hymenoptera: Apoidea, Colletidae). [Annotated check-list of the bees from the Czech Republic and Slovakia - 1st. part (Hymenoptera: Apoidea, Colletidae).] Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 6: 139-163. [ISBN 80-902213-7-8] 010.pdf [516 KB]
 11. Přidal A., Tkalců B. 2001: Commentary to the subgenera of the genus Coelioxys described by Ruszkowski 1986 (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae). Entomofauna 22(14):357-364. 011.pdf [380 KB]
 12. Přidal A. 2002: Effects of three bacteria species on Bombus terrestris male larvae under laboratory conditions. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis (Brno) 50(4):35-46. 012.pdf [3,7 MB]
 13. Vorlová L., Přidal A. 2002: Invertase and diastase activity in honeys of Czech provenience. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis (Brno) 50(5):57-66. 013.pdf [782 KB]
 14. Přidal A., Vorlová L. 2002: Honey and its physical parameters. Czech Journal of Animal Science 47(10):439-444. 014.pdf [134 KB]
 15. Přidal A., Tkalců B. 2003: Records of two bumble bee species new for the Czech Republic and Slovakia (Hymenoptera: Apoidea: Bombini). Entomofauna 24(23):317-329. 015.pdf [5,7 MB]
 16. Přidal A. 2004: Checklist of the bees in the Czech Republic and Slovakia with comments on their distribution and taxonomy (Insecta: Hymenoptera: Apoidea). Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis (Brno) 52(1):29-65. 016.pdf [248 KB]
 17. Straka J., Bogusch P., Přidal A. 2007: Apoidea: Apiformes (včely). Pp. 241-299. In: Bogusch P., Straka J. & Kment P. (eds.): Annotated checklist of the Aculeata (Hymenoptera) of the Czech Republic and Slovakia. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Supplementum 11: 1-300 (EN & CZ). 017.pdf [385 KB]
 18. Přidal A., Komzáková O. 2009: Faunistic record from the Czech Republic - 276 (Hymenoptera: Apoidea, Apidae). Klapalekiana 45(1):119-120. (EN). 018.pdf [870 KB]
 19. Přidal A., Svoboda J. 2010: Queen introduction into the queenright honey bee colony. Acta universitatis agriculturae et silviculturae mendelianae Brunensis 58(5):307-311. (EN). 019.pdf [556 KB]
 20. Přidal A., Veselý P. 2011: Changes in the composition of the bee populations of the Mohelno Serpentine Steppe after 70 years (Hymenoptera: Apiformes). Acta universitatis agriculturae et silviculturae mendelianae Brunensis, 59(6):291-311. 020.pdf [664 KB]
 21. Kula E., Přidal A. 2011: Srovnání populací čmeláků Sněžníku a Jizerských hor (Hymenoptera: Bombini). Sborník Oblastního muzea v Mostě : Řada přírodovědná 33(1):39-52. 021.pdf [214 KB]
 22. Pöschl M., Přidal A., Duchová I. 2011: Radioactivity of honeybee honey in the Czech Republic. Annals of the University of Craiova (Romania) - Agriculture, Montanology, Cadastre Series 41(2):225-230. [ISSN 2066-950X] 022.pdf [191 KB]
 23. Trávníček P., Vítěz T., Přidal A. 2012: Rheological properties of honey. Scientia Agriculturae Bohemica 43 (4): 160-165. 023.pdf [1,3 MB]
 24. Tlačbaba J., Černý M., Přidal A., Dostál P. 2013: Application of the selected physical methods in biological research. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 61 (1): 215-220. 024.pdf [1,8 MB]
 25. Tlačbaba J., Černý M., Dostál P., Přidal A. 2014: The Acoustic Emission in the Nest of the Honey Bee Depending on the Extreme Weather Conditions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 62 (1): 245-254. 025.pdf [723 kB]
 26. Přidal A. 2014: New and interesting records of bees from Moravia and Slovakia with remarks to the Czech and Slovak checklist of bees (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). Klapalekiana 50 (1): 73-83. 026.pdf [930 kB]
 27. Nguyen, H. V., Heger, Z., Kominkova, M., Michalek, P., Gumulec, J., Guran, R., Pridal A., Fernandez C., Hynek D., Adam V. & Kizek, R. 2015: The electrochemical and statistical evaluation of isolation of mellitin and apamin from honey bee (Apis Mellifera) venom. International Journal of Electrochemical Science 10 (2): 1249-1260. 027.pdf [595 kB]
 28. Kalynych S., Přidal A., Pálková L., Levdansky Y., de Miranda J. R., Plevka P. 2016: Virion structure of iflavirus slow bee paralysis virus at 2.6-Angstrom resolution. Journal of Virology 90 (16): 7444-7455.
 29. Mullapudi E., Přidal A., Pálková L., de Miranda J. R., Plevka P. 2016: Virion structure of Israeli acute bee paralysis virus. Journal of Virology 90 (18): 8150-8159.
 30. Komprda T., Přidal A., Mikulíková R., Svoboda Z., Cwiková O., Nedomová Š., Sýkora V. 2017: A combination of additives can synergically decrease acrylamide content in gingerbread without compromising sensory quality. Journal of the Science of Food and Agriculture 97 (3): 889-895.
 31. Kalynych S., Füzik T., Přidal A., de Miranda J. R., Plevka P. 2017: Cryo-EM study of slow bee paralysis virus at low pH reveals iflavirus genome release mechanism. Proceedings of the National Academy od Sciences of the United States of America 114 (3): 598-603.
 32. Škubník K., Nováček J., Füzik T. Přidal A., Paxton R., Plevka P. 2017: Structure of deformed wing virus, a major honeybee pathogen. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 114 (12): 3210-3215.
 33. Trávníček P., Přidal A. 2017: Thixotropic Behavior of Honey from Eucalyptus spp. Journal of Food Processing and Preservation 41 (4): e13094.
 34. Mullapudi E., Füzik T. Přidal A., Plevka P. 2017: Cryo-electron Microscopy Study of the Genome Release of the Dicistrovirus Israeli Acute Bee Paralysis Virus. Journal of Virology 91 (4): e02060-16.
 35. Spurny R., Přidal A., Pálková L. Khahn Kiem H. K. T., de Miranda J. R., Plevka P. 2017: Virion structure of black queen cell virus, a common honeybee pathogen. Journal of Virology 91 (6): e02100-16.
 36. Procházková M., Füzik T., Škubník K., Moravcová J., Ubiparip Z., Přidal A., Plevka P. 2018: Virion structure and genome delivery mechanism of sacbrood honeybee virus. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 115 (30): 7759-7764.
 37. Říha M., Vládek A., Přidal A. 2019: Faunistic record from the Czech Republic - 469. Klapalekiana 55(1-2):137-138. 037.pdf [197 kB]
 38. Procházková M., Škubník K., Füzik T., Mukhamedova L., Přidal A., Plevka,P. 2020: Virion structures and genome delivery of honeybee viruses. Current Opinion in Virology 45: 17-24.
 39. Škubník K., Sukeník L., Buchta D., Füzik T., Procházková M., Moravcová J., Šmerdová L., Přidal A., Vácha R., Plevka P. 2021: Capsid opening enables genome release of iflaviruses. Science Advances 7(1): eabd7130.
 40. Mukhamedova L., Füzik T., Nováček J., Hrebík D., Přidal A., Marti G., Guerin D., Plevka P. 2021: Virion structure and in vitro genome release mechanism of dicistrovirus Kashmir bee virus. Journal of Virology 95(?):xx-xx.
 41. Bogusch P., Lukáš J., Šlachta M., Straka J., Šima P., Erhart J., Přidal A. 2021: The spread of Colletes hederae Schmidt & Westrich, 1993 continues – first records of this plasterer bee species from Slovakia and the Czech Republic. Biodiversity Data Journal 9: e66112.
 42. Přidal A., Trávníček P., Kudělka J., Nedomová Š., Ondrušíková S., Trost D., Kumbár V. 2021: A Rheological analysis of biomaterial behaviour as a tool to detect the dilution of heather honey Materials 14: 2472.
 43. Vládek A., Tichý L., Přidal A. (2021): A new locality with recent occurrences of Megachile parietina in the Czech Republic (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae). Klapalekiana 57(1-2): 147-150. 043.pdf [900 kB]
 44. Kašák J., Stanovský J., Přidal A. 2021: První lokalita majky uralské (Meloe uralensis) (Coleoptera: Meloidae) na střední Moravě (Česká republika). (First record of meloid beetle (Meloe uralensis) (Coleoptera: Meloidae) in Central Moravia (Czech Republic)). Acta Carpathica Occidentalis 12: 134-139. 044.pdf [2,4 MB]
 45. Hrebík D., Gondová M., Valentová L., Füzik T., Přidal A., Nováček J. & Plevka P. 2022: Polyelectrolyte coating of cryo-EM grids improves lateral distribution and prevents aggregation of macromolecules. Acta Crystallographica Section D: Structural Biology, 78(11): D78
 46. Přidal A., J. Musila J., Svoboda J. 2023: Condition and honey productivity of honeybee colonies depending on type of supplemental feed for overwintering. Animals 13: 323.
II. PUBLIKACE V ODBORNÝCH ČASOPISECH:
 1. Přidal A. 1996: Rojová nálada. Včelařství, 49(5):110.
 2. Přidal A. 1997: Niekoľko hypotéz na tému: Ako vzniká rojová nálada? Včelár, 71(7-8): 114-115.
 3. Přidal A., Hofbauer J. 1997: Význam chovu čmeláků a samotářských včel. Včelařství, 50(9): 195.
 4. Přidal A. 1997: Význam opylovačů v zemědělské praxi. Agrospoj, vyd. Ministerstvo zemědělství ČR, s.23-24.
 5. Přidal A., Hofbauer J., Hrušková H., Procházková A. 1998: Brutnák lékařský nejen málo známá olejnina a léčivka, ale i včelařská rostlina. Včelařství 51(6):134.
 6. Přidal A. 1999: Nová teória o príčině vzniku rojenia. Včelár 73(7-8):106.
 7. Přidal A. 1999: Ako riešim rojenie včielstiev. Včelár 73(10):151.
 8. Přidal A., Čermák K. 2003: O rojivosti včel. Včelařství 56(5):112-115.
 9. Přidal A. 2004: Nejen naše včela medonosná (Apis mellifera), ale i jiné druhy včel rodu Apis žijí na Zemi. Včelařství 57(4):88-93. c009.pdf [233 KB]
 10. Přidal A. 2004: Otravy včel v souvislosti s ochranou rostlin. Agro - ochrana, výživa, odrůdy 9(2):50-52.
 11. Přidal A. 2004: Förteckning över artnamn, deras synonym och icke giltiga namn i släaktet Apis (Tabell 1 a 2). Pp. 12-13. In: Vancata O.: Biets olika arter, Melliferabiets olika raser. Bitidningen 103(7/8):11-13.
 12. Přidal A. 2005: Včela medonosná a její plemena. Včelařství 58(2):44-49. c012.pdf [191 KB]
 13. Přidal A. 2005: Naším vstupem do EU se změnilo hodnocení a zkoušení medu. Norma Český med je nadále zárukou vysoké kvality. Moderní včelař 2(2):2; (3):2; (4):2; (5):2. c013a.pdf [43 KB], c013b.pdf [47 KB], c013c.pdf [46 KB], c013d.pdf [50 KB]
 14. Přidal A. 2005: Včela medonosná zajišťuje opylení i v uzavřených prostorech. Agro 10(4):96-100. c014.pdf [219 KB]
 15. Přidal A. 2005: Včela medonosná zajišťuje výnosy entomofilních zahradnických kultur. Agro 10(7):53-56.
 16. Přidal A. 2005: Včelařský rok a bioklimatické včelařské oblasti. Včelařské noviny (internetové periodikum ISSN 1214-5734). http://www.vcelarskenoviny.cz/veda-a-technika/135-vcelarsky-rok-a-bioklimaticke-vcelarske-oblasti.html
 17. Přidal A. 2006: Ochrana včel před biocidními látkami - rostlinolékařská legislativa. Agromanuál 1(4):22-24. c017.pdf [385 KB]
 18. Přidal A. 2006: Odborná včelařská terminologie: Názvosloví živočichů a parazitismus. Včelařství 59(7):příloha 7-8. c018.pdf [477 KB]
 19. Přidal A. 2006: Okenní výkluzy. Moderní včelař 3(4):10-11. c019.pdf [160 KB]
 20. Přidal A. 2006: Prevence rojení a růstové křivky. Moderní včelař 3(6):15-17. c020.pdf [249 KB]
 21. LAŠTŮVKA Z., HORSÁK M., HUDEC K., KMENT P., ROZKOŠNÝ R., Přidal A. 2006: Fauna. Pp. 33-34. In: Buček A., Lacina J. Laštůvka Z. (editoři): Panonské stepní trávníky na Moravě. Veronica 20 (17. zvl. vydání), 58 stran. [ISSN 1213-0699] c021.pdf [1,21 MB]
 22. MALENOVSKÝ I., KMENT P. CHOBOT K., Přidal A., RESL K. 2006: Nadzemní fauna bezobratlých. Pp. 46-52. In: Mládek J., Pavlů V., Hejcman M. & Gaisler J. (eds.), Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích. VÚRV Praha 104 pp. [ISBN 80-86555-76-3] c022.pdf [7,42 MB]
 23. Přidal A. 2007: Determinace pohlaví u včel. Moderní včelař 4(1):25. c023.pdf [85 KB]
 24. Přidal A. 2007: Parazitismus, nemoci včel a názvosloví živočichů. Moderní včelař 4(1):27-29. c024.pdf [163 KB]
 25. Přidal A. 2007: Vysvětlení nomenklatoriky a taxonomie v čeledi Varroidae (kleštíkovití). Včelařské noviny (internetové periodikum ISSN 1214-5734). http://www.vcelarskenoviny.cz/nemoci-skudci/269-vysvetleni-nomenklatoriky-a-taxonomie-v-celedi-varroidae-klestikoviti.html
 26. Přidal A. 2007: Odchov matek. Moderní včelař 4(2):18-20. c026.pdf [124 KB]
 27. Přidal A. 2007: Nález voskovky zavlečené v brněnské Bystrci. Moderní včelař 4(4):4. c027.pdf [45 KB]
 28. Přidal A. 2007: Silná invaze kleštíka včelího (Varroa destructor) v letošním roce. Moderní včelař 4(5):7-8. c028.pdf [130 KB]
 29. Přidal A. 2007: Včelí vosk - složení a využití. Moderní včelař 4(5):20-21. c029.pdf [82 KB]
 30. Přidal A. 2007: Používání léčiv a vosk. Moderní včelař 4(5):22-23. c030.pdf [128 KB]
 31. Marada V., Přidal A. 2008: Zkušenosti s potíráním moru včelího plodu na okrese Hodonín. Moderní včelař 5(1):7-8. c031.pdf [153 KB]
 32. Texl P., Přidal A. 2008: Principy monitoringu spadu kleštíka včelího (Varroa destructor). Moderní včelař 5(1):15-16. c032.pdf [142 KB]
 33. Přidal A. 2008: Otravy včel a včelstev - příčiny. Rostlinolékař 19(2):29-30. c033.pdf [1,8 MB]
 34. Přidal A. 2008: Pěstitelé a včelaři - ochrana včel před biocidními látkami. Rostlinolékař 19(3):22-24. c034.pdf [1,2 MB]
 35. Přidal A. 2008: Mor včelího plodu - diagnostika. Moderní včelař 5(3):5-6. c035.pdf [115 kB]
 36. Přidal A. 2009: Včelařský rok - včelařská fenologie a bioklimatické včelařské oblasti. Moderní včelař 6(2):58-59. c036.pdf [72 kB]
 37. Přidal A. 2009: Technika přidávání a výměny matek. Moderní včelař 6(3):90-91. c037.pdf [108 kB]
 38. Přidal A. 2009: Kolik snubních letů matka podnikne? Jeden? Moderní včelař 6(3):94-95. c038.pdf [71 kB]
 39. Přidal A. 2009: Toxické látky v medech. Moderní včelař 6(4):116. c039.pdf [53 kB]
 40. Přidal A. 2010: Inseminace včelích matek. Náš chov 70(8):73-74. c040.pdf [2,8 MB]
 41. Přidal A. 2010: Včelomorka obecná a kyselina mravenčí. Moderní včelař 7(4):136-137. c041.pdf [300 kB]
 42. Howis M., Svoboda J., Přidal A., Nowakowski P. 2010: Včelařství v Polsku. Moderní včelař 7(4):134-136. c042.pdf [700 kB]
 43. Howis M., Nowakowski P., Svoboda J., Přidal A., 2010: Monitoring Varroa destructor w Czechach . Pszczelarstwo 61(8):13-14. c043.pdf [4,6 MB]
 44. Texl P., Přidal A., Rytina L., Holub P., Klíma Z., Gruna B., Matela L., Kala J., Jůzek M., Čížková P. 2010: Na stopě původní včely v šumavských hvozdech. Moderní včelař 7(4):116-118. c044.pdf [384 kB]
 45. Texl P., Přidal A. 2010: Biodiverzita a hledání tmavé včely na Šumavě. Šumava (3):18-19. c045.pdf [874 kB]
 46. Přidal A. 2011: Kyselina mravenčí a varroóza včely medonosné. Moderní včelař 8(1):18-20. c046.pdf [663 kB]
 47. Přidal A., Svoboda J. 2011: Kyselina mravenčí aplikovaná metodou MITEGONE™ - dílčí výsledky. Moderní včelař 8(1):21-25. c047.pdf [1,33 MB]
 48. Přidal A., Svoboda J. 2011: Kyselina mravenčí aplikovaná metodou MITEGONE™ významně snižuje početnost roztočů ve včelstvu. Moderní včelař 8(2):56-59. c048.pdf [980 kB]
 49. Přidal A., Klíma Z., Texl P., Čermák K. 2011: Vyšetření zimní měli a jeho skutečný význam pro sledování nákaz včely medonosné. Moderní včelař 8(5):133-134. c049.pdf [85 kB]
 50. Přidal A. 2011: Zootechnický význam klasifikace plemen včel rodu Apis. Moderní včelař 8(6):177-179. c050.pdf [198 kB]
 51. Vlkovič D., Vorlová L., Přidal A. 2011: Značení medu podle komoditní vyhlášky a orientace konzumenta. Veterinářství 61 (8): 477-479. c051.pdf [4,4 MB]
 52. Přidal A. 2012: Tmavé plemeno včely medonosné - jedna nebo více populací? Moderní včelař 9(1):12-13. c052.pdf [414 kB]
 53. Přidal A., Svoboda J. 2012: Otázky kolem zimní měli. Jak přesně výsledek vyšetření zimní měli odhaduje početnost přezimujících roztočů? Moderní včelař 9 (2): 42-43. c053.pdf [- kB]
 54. Přidal A. 2012: Hygienické chování - staré dílo včely odstraňují vykousáním. Moderní včelař 9 (3): 100-101. c054.pdf [- kB]
 55. Přidal A., Počuch M., , Svoboda J. 2012: Nosematóza na jaře 2012 v širším okolí Brna měla nebývalou intenzitu. Moderní včelař 9(4):135-137. c055.pdf [3,8 MB]
 56. Přidal A., Svoboda J. 2012: Výměna matky "při matce"? Moderní včelař 9(6):194-196 c056.pdf [- kB]
 57. Přidal A., Svoboda J. 2012: Podletní spad a včasná diagnostika varroózy. Veterinářství 62 (12): 763-765. c057.pdf [3,9 MB]
 58. Přidal A. 2013: Hodnocení medu podle platné evropské legislativy. Veterinářství 63 (6): 453-455. c058.pdf [127 kB]
 59. Přidal A. 2013: Vlastnosti medu a jeho zkoušení na jakost a pravost. Veterinářství 63 (6): 456-457. c059.pdf [72 kB]
 60. Danihlík J., Přidal A. 2013: Metoda pokapání včel roztokem kyseliny šťavelové k léčení včelstev. Moderní včelař 10 (4): 16-19. c060.pdf [3,4 MB]
 61. Přidal A. 2014: Rizika vyplývající z používání pesticidů na ochranu rostlin posuzovaná podle reakcí včely medonosné. Rostlinolékař 25 (01): 31-32. c061.pdf [627 kB]
 62. Přidal A. 2014: Vyšetření zimní měli není dostatečně účinné pro zajištění včasné a účinné diagnostiky varroózy. Veterinářství 64 (5): 373-375. c062.pdf [105 kB]
 63. Přidal A. 2014: Včelařská bioklimatologie a alternativní vůdčí včelařské rostliny. Moderní včelař 11 (3): 7-11. c063.pdf [22 MB]
 64. Přidal A. 2015: Kyselina šťavelová nahrazuje amitraz při zimním tlumení varroózy. (Amitraz is fully replaceable by oxalic acid during the winter control of varroosis). Veterinářství 65 (6): 449-452. c064.pdf [480 kB]
 65. Přidal A. 2015: Pokap kyselinou šťavelovou byl stejně účinný jako fumigace amitrazem. Moderní včelař 12 (4): 20-23.
 66. Přidal A. 2016: Kondice včelstev v předjaří 2016. Moderní včelař 13 (3): 11-13. c066.pdf [? kB]
 67. Přidal A. 2016: Včelí dílo jako šestiúhelník nebo kružnice? Moderní včelař 13 (5): 22-23. c067.pdf [? kB]
 68. Přidal A. 2017: Temperament včel. Moderní včelař 14 (2): 15. c068.pdf [? kB]
 69. Přidal A. 2017: Je podněcování pylem účinné? Moderní včelař 14 (3): 11–13. c069.pdf [? kB]
 70. Přidal A. 2017: Vznik plemen včel rodu Apis a zootechnický význam jejich klasifikace. Náš chov 77 (4): 8–11. c070.pdf [9,4 MB]
 71. Přidal A. 2018: Aplikace kyseliny šťavelové s glycerinem v českých podmínkách. Moderní včelař 15 (6): 24-27. c071.pdf [885 kB]
 72. Přidal A. 2019: Včelařství v Norsku. Moderní včelař 16 (1): 34-36. c072.pdf [3,1 MB]
 73. Přidal A. 2021: Jsou otázky evoluce plemen včely medonosné objasněné? Moderní včelař 18 (7): 10-13. c073.pdf [887 kB]
 74. Přidal A. 2021: Skladovatelnost cukerného roztoku kyseliny šťavelové. Moderní včelař 18 (8): 12. c074.pdf [238 kB]
 75. Kintl A., Elbl J., Sobotková J., Přidal A. 2023: Vojtěška za květu a včely. Agromanuál 18(2):116-117.
 76. Přidal A., Musila J. 2023: Co se stalo v květnu 2022? Moderní včelař 20(2):18-20.
III. OSTATNÍ PUBLIKACE:
 1. Přidal A. 2002: Podletí 2002 - melecitózní snůška. Moravský venkov (příloha čtrnáctideníku Agrární Obzor č. 21), 1(1):14.
 2. Přidal A. 2002: Jak si s nastávající zimou poradí včely? Moravský venkov (příloha čtrnáctideníku Agrární Obzor č. 22), 1(2):14.
 3. Přidal A. 2002: Aby včely dobře přezimovaly I. Moravský venkov (příloha čtrnáctideníku Agrární Obzor č. 23 a 24), 1(3):14.
 4. Přidal A. 2003: Aby včely dobře přezimovaly II. Moravský venkov (příloha čtrnáctideníku Agrární Obzor), 2(1/2):20.
 5. Přidal A. 2003: Ani v zimě včely stále nespí. Moravský venkov (příloha čtrnáctideníku Agrární Obzor), 2(3):20 a 2(4):20.
 6. Přidal A. 2003: I včely se připravují na vstup do EU. Moravský venkov (příloha čtrnáctideníku Agrární Obzor), 2(5):20.
 7. Přidal A. 2003: I včely se připravují na vstup do EU (Ekonomické charakteristiky produkce medu.) Moravský venkov (příloha čtrnáctideníku Agrární Obzor), 2(6):20.
 8. Přidal A. 2003: I včely se připravují na vstup do EU (Export, import, cla a jakost medu). Moravský venkov (příloha čtrnáctideníku Agrární Obzor), 2(7):20.
 9. Přidal A. 2003: I včely se připravují na vstup do EU (Právní předpisy ES). Moravský venkov (příloha čtrnáctideníku Agrární Obzor), 2(8):20.
 10. Přidal A., Čermák K. 2003: Konečně nastal čas rojení. Kolik toho vlastně o rojení víme? Moravský venkov (příloha čtrnáctideníku Agrární Obzor), 2(9):20, 2(10):20 a 2(11):20.
 11. Přidal A. 2003: Zootechnické metody dělení včelstev. Moravský venkov (příloha čtrnáctideníku Agrární Obzor), 2(12):12.
 12. Přidal A. 2003: Zootechnika přidávání a vyměňování matek. Moravský venkov (příloha čtrnáctideníku Agrární Obzor), 2(13/14):20.
 13. Přidal A. 2003: Období regenerace - včelařské podletí.Moravský venkov (příloha čtrnáctideníku Agrární Obzor), 2(15/16):12.
 14. Přidal A. 2003: Technologie získávání včelího vosku. Moravský venkov (příloha čtrnáctideníku Agrární Obzor), 2(17):10.
 15. Přidal A. 2003: Včelařské předjaří a jaro. In: Chalupová Z. (ed.): Kalendář Moravského venkova 2004 [ISSN 1214-3316], pp. 26-27.
 16. Přidal A. 2003: Zavíječi - škůdci v chovu včel. In: Chalupová Z. (ed.): Podzim na venkově, magazín Agrárního obzoru, p. 42.
 17. Přidal A. 2003: Včelařské podletí. In: Chalupová Z. (ed.): Kalendář Moravského venkova 2004 [ISSN 1214-3316], pp. 110-111.
 18. Přidal A. 2004: Není včela jako včela. Bílé-Biele Karpaty (3):17.
 19. Pachta J., Přidal A., Ptáček V. 2004: Včela medonosná I (pexeso jako doplněk učiva ZŠ). Nakladatelství Lynx Brno, 2 × 32 obrázků. p019.pdf [443 KB]
 20. Přidal A. 2005: Na škole máme včelín. Lef (10):10-11.
 21. Přidal A., Texl P., Rytina L. 2006: Průvodce barvami pylových rousek. Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ (praktická skládačka pro přibližné určování pylových rousek dle jejich barvy), 6 pp. p021.pdf [241 KB]
 22. Přidal A. 2007: Úvodník. Moderní včelař 4(5):4-5. p022.pdf [83 KB]
 23. Přidal A. 2009: Opylování semenných porostů vojtěšky seté (Medicago sativa) samotářskou včelou šedosrstkou tolicovou (Rhophitoides canus). BIO 13(10):20. [MK ČR E 11409] p023.pdf [1 MB]
 24. Přidal A., Čermák K. 2009: Varroatolerance u kapského a středoafrického plemene včely medonosné. Moderní včelař 6(6):171-172. p024.pdf [78 KB]
 25. Přidal A. 2009: Mor včelího plodu a syrovátka? Moderní včelař 6(6):184-185. p025.pdf [106 KB]
 26. Howis M., Svoboda J., Přidal A., Nowakowski P. 2010: Czy pszczelarstwo w Czechach jest inne? Pasieka 43(5):43-46. p026.pdf [2,1 MB]
 27. Přidal A. 2010: Mor včelího plodKlíma Z.u v Jihomoravském kraji. Moderní včelař 7(3):86-88. p027.pdf [352 KB]
 28. Přidal A. 2010: Co trápí pěstitele i včelaře. Zemědělský kalendář 9:123-125. p028.pdf [216 KB]
 29. Howis M., Svoboda J., Přidal A., Nowakowski P. 2012: Gospodarka pasieczna w Czechach. Moderní včelař 7(3):86-88. p029.pdf [1,7 kB]
 30. Klíma Z.., Přidal A. 2012: Klinická studie - možnosti chovu včelstev bez použití syntetických akaricidů na území ČR. Moderní včelař 7(3):86-88. p030.pdf [- kB]
 31. Schwarz M., Gusenleitner F., Fridrich T., Přidal A. 2014: Bořivoj [Bořek] Tkalců - Ein Nachruf auf einen bedeutenden tschechischen Apidologen. Entomofauna 35(27): 573-584. p031.pdf [670 kB]
 32. Přidal A. 2014: Stanovení počtu samiček kleštíka včelího (Varroa destructor) v zimní měli nemůže být spolehlivým podkladem pro včasnou diagnostiku varroózy. (Pp. 28-30). In: Jubilejní včelařský sborník, Okresní organizace Českého svazu včelařů Brno-město, 92 stran.
 33. Přidal A. 2014: Český odborník na chov samotářských včel a čmeláků v letošním roce oslavuje své životní jubileum. Moderní včelař 11 (4): 28.
 34. Přidal A. 2015: Poslední rozloučení se Sylvií Kubišovou. Moderní včelař 12(6):61.
 35. Přidal A. 2019: Historie a současnost vysokého včelařského školství. Moderní včelař 16(9):40-42.
 36. Přidal A. 2019: Významné ocenění k 100. výročí Mendelovy univerzity. Moderní včelař 16(9):42.
 37. Přidal A. 2020: Anketa 2020. Moderní včelař 17(9):14-15. p037.pdf [6,1 MB]
 38. Přidal A. 2020: Včelaření v Česku. Veronika 34(3):12-13.
IV. UČEBNÍ TEXTY a MONOGRAFIE:
 1. Přidal A. 1996: Morfologie, anatomie, fyziologie, pitva a preparace včely medonosné (Apis mellifera, L.). (Učební text pro Mendelovu a Masarykovu univerzita v Brně). Vydáno Ústavem zoologie a včelařství MZLU - I. vydání, 125 s.
 2. Přidal A. 1997: Ekologie opylovačů (Hymenoptera: Apoidea). (Učební text Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně). Vydáno Ústavem zoologie a včelařství MZLU - I. vydání, 34s.
 3. Vorlová L., GÁLKOVÁ H., Přidal A., NAVRÁTIL S. & KARPÍŠKOVÁ R. 2002: Med - souborná analýza. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 67 stran. [ISBN 80-7305-450-7]
 4. Přidal A. 2003: Včelí produkty. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 95 stran. [ISBN 80-7157-717-0]
 5. Přidal A. 2003: Včelí produkty - cvičení. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 61 stran. [ISBN 80-7157-711-1]
 6. Přidal A. 2004: Ekologie opylovatelů (Insecta: Hymenoptera: Apoidea). Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Ústav zoologie a včelařství, 53 stran. [ISBN 80-7157-752-9]
 7. Přidal A., Čermák K. 2005: Včelařství. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 92 stran. [ISBN 80-7157-850-9]
 8. Přidal A. 2005: Včelařství - cvičení. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 40 stran. [ISBN 80-7157-852-5]
 9. Přidal A. 2005: Ekologie opylovatelů. (2. vydání) Lynx, Brno, 109 stran. [ISBN 80-86787-04-4]
 10. Přidal A. 2007: Blanokřídlí - včely (Apoidea). In: Hudec K., Kolibáč J., Laštůvka Z., Peňáz a kol. (eds.): Příroda České republiky - průvodce faunou. Academia Praha, pp. 304-307. [ISBN 978-80-200-1569-3]
 11. Přidal A. 2008: Včely rodu Apis - jejich taxonomie, rozšíření, srovnávací bionomie a hospodářský význam. In: Čermák K., Kašpar F., Přidal A., Titěra D. a Veselý V.: Včely v novém tisíciletí, Výzkumný ústav včelařský spol. s r.o. 2008, pp. 45-119. [ISBN 978-80-87196-00-7] u011.pdf [7,7 MB]
 12. Přidal A. 2008: Včely (Apoidea) (Bees (Apoidea)). 280-284 pp. Jongepierová I. (ed.): Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathian mountains). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 461 pp. [ISBN: 978-80-903 444-6-4]
 13. Přidal A. 2009: Pylová analýza, p. 213. In: Nagy J. a kol.: Hygiena mäsa hydiny, vajec a zveriny (2. díl). Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, pp. 246. [ISBN: 978-80-8077-180-5]
 14. Přidal A. 2013: Řízení kvality v oboru zpracování medu. [Quality management during the honey processing. (CZ)]p. 173-192. In: Kameník J., Šuška M., Jandásek J., Nedomová š., Buchtová H., Hlaváček J., Přidal A.: Řízení kvality potravin živočišného původu. Veterinární a farmaceutická fakuta Brno, pp. 192. [ISBN: 978-80-7305-647-6]
V. RECENZE:
 1. Přidal A. 2000: BOOK REVIEW. Amiet F., Müller A. & Neumeyer R. 1999: Fauna Helvetica 4. Apidae 2 (Colletes, Dufourea, hyaleus, Nomia, Nomioides, Rhophitoides, Rophites, Sphecodes, Systropha). Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF), Neuchâtel, 219 pp., 280 figs, 98 distribution maps. ISSN 1422-6367. Hb: ISBN 2-88414-015-8. European Journal of Entomology 97(2): 176. r001.pdf [40 KB]
 2. KOPERNICKÝ M., CHLEBO R. 2002: Včelárstvo. (skripta). Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Agronomická fakulta, Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat, 73 stran, ISBN 80-7137-996-4.
 3. Přidal A. 2003: BOOK REVIEW. Amiet F., Herrmann M., Müller A. & Neumeyer R. 2001: Fauna Helvetica 6. Apidae 3 (Halictus, Lasioglossum). Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF), Neuchâtel, 208 pp., 250 figs., 96 distrib. maps. ISSN 1422-6367. Hb: ISBN 2-88414-017-4. European Journal of Entomology 100:180. r003.pdf [85 KB]
 4. Přidal A. 2008: BOOK REVIEW. AMIET F., HERRMANN M., MÜLLER A. & NEUMEYER R.: FAUNA HELVETICA 9. APIDAE 4 (Anthidum, Chelostoma, Coelioxys, Dioxys, Heriades, Lithurgus, Megachile, Osmia & Stelis). Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF), Neuchâtel, 2004, 272 pp., 249 figs, 117 distrib. maps. ISSN 1422-6367. Hb: ISBN 2-88414-021-2. AMIET F., HERRMANN M., MÜLLER A. & NEUMEYER R.: FAUNA HELVETICA 20. APIDAE 5 (Ammobates, Ammobatoides, Anthophora, Biastes, Ceratina, Dasypoda, Epeoloides, Epeolus, Eucera, Macropis, Melecta, Melitta, Nomada, Pasites, Tetralonia, Thyreus, Xylocopa). Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF), Neuchâtel, 2007, 356 pp., 423 figs, 142 distrib. maps. ISSN 1422-6367. Hb: ISBN 978-2-88414-032-4. European Journal of Entomology 105:163. r004.pdf [36 KB]
 5. Přidal A. 2011: BOOK REVIEW. DICKS L.V., SHOWLER D.A. & SUTHERLAND W.J.: BEE CONSERVATION. Evidence for the effects of interventions. Synopses of Conservation Evidence, Volume 1. Pelagic Publishing LTD, Exeter, 2010, 146 pp. European Journal of Entomology 108:196. r005.pdf [29 kB]
 6. Přidal A. 2013: Publikace Včelařské dřeviny a byliny. Moderní včelař 10(2):19.
 7. PŘIDAL A. 2014: BOOK REVIEW, O'TOOLE C. 2013: Bees A Natural History. Firefly Books Ltd., New York and Ontario, 240 pp., 125 colour photographs, 3 appendixes. ISBN 978-177085-208-2. Price L30.00. European Journal of Entomology 111 (3): 442. doi: 10.14411/eje.2014.055 ISSN 1210-5759 r007.pdf [211 kB]
VI. SBORNÍKY z kongresů, sympózií, vědeckých konferencí a seminářů:
 1. NEDĚLNÍK J., Hofbauer J., Přidal A. 1997: Biology of pollination and seed development of lucerne. In: Seed production of lucerne - Proc. of XIIth Eucarpia (Ed. Chloupek, Simon), Academia Praha, 48-52.ISBN 80-200-0613-3
 2. Přidal A., SEDLÁČEK I., MARVANOVÁ L., Hofbauer J. 1997: Laboratory rearing of bumble bees (Apidae: Bombus sp.): rearing of young queens, activation of queens, microbiology of larvae - partial report. Sborník z odb.semináře posluchačů doktorandského studia MendelNET 97 18.IX.1997 v Brně, p. 87-88.
 3. Hofbauer J., Přidal A. 1997: Využití umělých chovů čmeláků (Hymenoptera: Apidae, Bombus spp.) při regeneraci genových zdrojů. In: Nové metody a poznatky využívané při dokumentaci a charakterizaci genetických zdrojů (Ed. VÚP Troubsko Rada gen. zdrojů kult. rostlin) - Mez. konference Troubsko 13.XI.1997, 105-108.ISBN 80-902436-1-4
 4. Přidal A., ŠUSTEK D. 2000: Development of hypopharyngeal glands in honeybee workers during growth and swarming fever of their colonies. (abstract and poster). Proc. of the Ist European Scientific Conference - Puławy, Poland. September 5th-8th 2000, p. 28.
 5. Vorlová L., GÁLKOVÁ H., SLAVÍČKOVÁ M., Přidal A., KARPÍŠKOVÁ R. 2001: Jakost medu v kontextu platné legislativy. Pp. 31-32. (abstrakt a poster) Sborník XXVIII. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno 2001, p. 32. s005.pdf [142 kB]
 6. Vorlová L., Gálková H., Slavíčková M., Přidal A. 2001: Jakostní parametry medů na našem trhu. P. 71. XXXI. Lenfeldovy a Höklovy dny: konference o hygieně a technologii potravin s mezinárodní účastí, Brno 2001, 116 pp. s006.pdf [723 kB]
 7. Přidal A., Vorlová L. 2002: Classification of honeys according to their physical parameters. P. 33. Proceedings of The 5th International Conference on Food Physics, May 30 - Juna 1, 2002, 60 pp. [ISBN 80-7157-587-9] s007.pdf [81 kB]
 8. PŘIDAL A. 2004: Historie a současnost včelařského školství, strany 16 - 28. In: Jubilejní včelařský sborník, Gloria Rosice u Brna, pp. 83, [ISBN80-86760-06-5]. s008.pdf [2,4 MB]
 9. Přidal A. 2005: Med - jeho vznik a význam pro člověka. III. Včelařská akademie, Fryšták, 10.4.2005, 18 - 24.
 10. Komzáková O., DVOŘÁK L., Přidal A. 2008: Problematika kryptických druhů čmeláků podrodu Bombus s.str. (Hymenoptera: Apoidea) a sledování jejich výskytu v přírodě. In: Dvořák L., Roller L., Smetana V. (eds.): Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 4, zborník z konferencie, Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok, 12.-.14. júna 2008, pp. 15-18. s010.pdf [565 KB]
 11. Přidal A. 2009: Vlivy působící na kondici včelstev, s. 12-15. In: OV ČSV Zlín (eds.): V. Včelařská akademie 4.-5. dubna 2009, Fryšták, 42 stran. s011.pdf [1,6 MB]
 12. Přidal A., Veselý P. 2010: Včely (Hymenoptera: Apoidea) Mohelenské hadcové stepi - doložený výskyt dle literárních pramenů publikovaných do roku 2009, pp. 22-27. In: Veselý P., Přidal A. (eds.): Aktuální otázky ochrany a výzkumu NPR Mohelenská hadcová step III., 9.9.2010 Mohelno, 73 pp. [ISBN 978-80-7375-421-1] s012.pdf [99 kB]
 13. Přidal A., Veselý P. 2010: Včely Mohelenské hadcové stepi dle Šnofláka (1944) z pohledu současné doby, pp. 28-31. In: Veselý P., Přidal A. (eds.): Aktuální otázky ochrany a výzkumu NPR Mohelenská hadcová step III., 9.9.2010 Mohelno, 73 pp. [ISBN 978-80-7375-421-1] s013.pdf [82 kB]
 14. Přidal A., Veselý P. 2010: Průběžné výsledky průzkumu včel Mohelenské hadcové stepi za období duben-červen 2010 (Hymenoptera: Apoidea), pp. 32-40. In: Veselý P., Přidal A. (eds.): Aktuální otázky ochrany a výzkumu NPR Mohelenská hadcová step III., 9.9.2010 Mohelno, 73 pp. [ISBN 978-80-7375-421-1] s014.pdf [109 kB]
 15. Přidal A., Veselý P. 2010: Návrhy a doporučení pro management národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step také s ohledem na potřeby opylovatelů (Hymenoptera: Apoidea) dle průzkumu v roce 2010, pp. 41-44. In: Veselý P., Přidal A. (eds.): Aktuální otázky ochrany a výzkumu NPR Mohelenská hadcová step III., 9.9.2010 Mohelno, 73 pp. [ISBN 978-80-7375-421-1] s015.pdf [71 kB]
 16. Přidal A. 2010: Vnímavost včel k chorobám. In: Moderní včelař 7(5): Sborník přednášek z mezinárodní konference "Trendy a nové přístupy ve včelařství", pp. 5-7. s016.pdf [4,6 MB]
 17. Přidal A., Vlkovič D., Vorlová L. 2011: Kvalita a označování medu ze specializovaných obchodů Brna, 234-244 pp. [CD] In: Jůzl M., Nedomová Š., Bubeníčková A. (eds.): Sborník XXXVII. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny". Mendelova univerzita v Brně, 3. III. 2011, 328 pp. [ISBN 978-80-7375-495-2] s017.pdf [213 kB]
 18. Přidal A. 2011: Výjimečné ekologické podmínky Mohelenské hadcové stepi působí na vznik specifické struktury populací včel (Hymenoptera: Apoidea), p. 53 (abstrakt). In: Kopsová L. (ed.): 3. konference České společnosti pro ekologii 21.-23. října 2011, Kostelec nad Černými lesy, Program a sborník referátů, Česká společnost pro ekologii Praha, 74 stran. s018.pdf [627 kB]
 19. Vlkovič D., Vorlová L., PŘIDAL 2011: Metody ověřování deklarovaných údajů na obalu medu. Pp. 42-44. In: Vorlová L., Janštová B., Cupáková Š. (eds.): XIII. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, 1. 6. 2011, VFÚ Brno. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 297 pp. [ISBN 978-80-7305-010-8] s019.pdf [123 kB]
 20. Přidal A., Svoboda J. 2012: Tlumení varroózy s použitím dlouhodobého odpařování kyseliny mravenčí, pp. 4-14. In: Staroň M., Čermáková T. (eds.): I. Seminár včelárskej praxe a vedeckej verejnosti, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku, 18. 2. 2012, 67 pp. [ISBN 978-80-89418-16-9] s020.pdf [511 kB]
 21. Přidal A., Svoboda J. 2012: Jarní aplikace kyseliny mravenčí významně omezuje početnost populace kleštíka včelího (Varroa destructor) na podzim, pp. 15-20. In: Staroň M., Čermáková T. (eds.): I. Seminár včelárskej praxe a vedeckej verejnosti, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku, 18. 2. 2012, 67 pp. [ISBN 978-80-89418-16-9] s021.pdf [457 kB]
 22. Přidal A., Svoboda J. 2012: Kritická hranice teploty vzduchu při aplikaci kyseliny mravenčí, pp. 21-28. In: Staroň M., Čermáková T. (eds.): I. Seminár včelárskej praxe a vedeckej verejnosti, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku, 18. 2. 2012, 67 pp. [ISBN 978-80-89418-16-9] s022.pdf [755 kB]
 23. Přidal A., Svoboda J. 2012: Odhad intenzity varroózy pomocí monitoringu přirozeného podletního spadu, pp. 29-34. In: Staroň M., Čermáková T. (eds.): I. Seminár včelárskej praxe a vedeckej verejnosti, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku, 18. 2. 2012, 67 pp. [ISBN 978-80-89418-16-9] s023.pdf [648 kB]
 24. Přidal A., Svoboda J. 2012: Hypotézy o vlivu klimatu na vznik plošné akutní varroózy včely medonosné, pp. 35-44. In: Staroň M., Čermáková T. (eds.): I. Seminár včelárskej praxe a vedeckej verejnosti, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku, 18. 2. 2012, 67 pp. [ISBN 978-80-89418-16-9] s024.pdf [534 kB]
 25. Přidal A. 2012: Aktuální problematika hodnocení jakosti medu [The current issues of classification and quality of honey, CZ, EN abstract], 47-55 pp. [CD] In: Jůzl M., Nedomová Š., Bubeníčková A., Kozelková M. (eds.): Sborník XXXVIII. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny". Mendelova univerzita v Brně, 1. III. 2012, 293 pp. [ISBN 978-80-7375-601-7] s025.pdf [170 kB]
 26. NEDOMOVÁ Š., TRNKA J., Přidal A., STOKLASOVÁ P., BUCHAR J. 2012: Behaviour of selected varietes of honey at the impact loading, 203-210 pp. [CD] In: Jůzl M., Nedomová Š., Bubeníčková A., Kozelková M. (eds.): Sborník XXXVIII. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny". Mendelova univerzita v Brně, 1. III. 2012, 293 pp. [ISBN 978-80-7375-601-7] s026.pdf [437 kB]
 27. Přidal A. 2012: Hodnocení medu s využitím optické aktivity jeho cukrů [Optical rotation of honey sugars and the honey classification, CZ, EN abstract], 222-230 pp. [CD] In: Jůzl M., Nedomová Š., Bubeníčková A., Kozelková M. (eds.): Sborník XXXVIII. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny". Mendelova univerzita v Brně, 1. III. 2012, 293 pp. [ISBN 978-80-7375-601-7] s027.pdf [207 kB]
 28. Přidal A., Svoboda J. 2012: Za jakých podmínek včelstvo přijímá matku?, 19-20 pp. In: Danihlík J. (ed.): Sborník z konference Věda a výzkum včelařské praxi. Univerzita Palackého, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Mendelova společnost pro včelařský výzkum, 20. X. 2012, 27 pp. [ISBN 978-80-244-3099-7] s028.pdf [2,07 MB]
 29. Veselý P., Přidal A. 2013: The use of phytocenological images for evaluation of a nutritional value of pasture vegetation. P. 168-171. In: Bíro D., Šimko M., Zelinková G.: Proceedings of the NutriNET 2013. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 189 pp. [ISBN 978-80-552-1065-0] s029.pdf [168 kB]
 30. Jůzl M., Přidal A., Dvořák L., Pytel R., Sýkora V., Šustová K. 2014: Vybrané jakostní parametry medu na českém trhu. P. 230-231. In: Jůzl M., Nedomová Š., Strnková J., Teplá J. (eds.): Sborník příspěvků XL. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2014, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 244 pp. [ISBN 978-80-7375-944-5] s030.pdf [251 kB]
 31. Přidal A. 2015: Poznámky k aktualizovanému složení apidofauny Mohelenské hadcové stepi. Pp. 12-17. In: Veselý P. Čáp J. (eds.): Aktuální otázky ochrany a výzkumu NPR Mohelenská hadcová step IV., 10.10.2015 Mohelno, 40 pp. [ISBN 978-80-87710-29-6] s031.pdf [723 kB]
 32. Přidal A. 2015: Sledování a porušování kvality medu. Pp. 35-36. In: Šotolová M. (ed.): Mezinárodní konference o medu - sborník přednášek a abstrakt a výstavní katalog 25.-27. 9. 2015, 64 pp. [ISBN 978-80-260-8648-2]
 33. Kizek R., Michalek P., Zitka O., Krejcova L., Pridal A., Kopel P., Heger Z., Adam V. 2015: Effect of natural and synthetic melittin on influenza-infected chicken embryos. The Journal of Infectious Diseases 3 (4):94. s033.pdf [259 kB]
 34. Michalek P., Zitka O., Krejcova L., Pridal A., Kominkova M., Guran R., Milosavljevic V., Kopel P., Heger Z., Adam V., Kizek R. 2015: Effect of melittin on influenza-infected chicken embryos. Pp. 475-479. In: Mendel Net 2015, Proceedings of International PhD Students Conference Mendel University in Brno, Czech Republic November 11 and 12, 2015, 615 pp. ISBN 978-80-7509-363-9 s034.pdf [553 kB]
 35. Pentoś K., Trávníček P., Přidal A., Łuczycka D., Wysoczański T., Ożdżyński K. 2016: The dependence of water activity on water content in Polish honeys.Pp. 236-244. In: Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania, Idea Knowledge Future, Wrocław, 377 pp. [ISBN 978-83-945311-0-2] s035.pdf [1,4 MB]
 36. Komprda T., Přidal A., Mikulíková R., Cwiková O. 2017: Vliv přídatných látek na obsah akrylamidu v perníku (Effect of additives on acrylamide content in gingerbread, CZ, EN abstract], 17-21 pp. [CD] In: Pytel R., Nedomová Š., Jůzl M. (eds.): Sborník XLIII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny" (Proceedings of the 43RD food quality and safety conference). Mendel university in Brno, 1. III. 2017, 276 pp. [ISBN 978-80-7509-479-7] s036.pdf [0,9 MB]
 37. Svoboda J., Přidal A. 2005: Vliv rojení na délku věku a rozvoj hltanových žláz včely medonosné (Influence of swarming on the age and hypopharyngeal development of honey bees; CZ, EN abstract). Pp. 51. In: Ryant P., Cerka R., Středa T., Vejražka K. (eds.): MendelNet ´05 Agro, Proceedings of Ph.D. students conference, pp. 140 [ISBN 80-7157-905-X] s037.pdf [500 kB]
 38. Vládek A., Hýbl M., Přidal A. 2018: Pollination and pollinators of haskap (Lonicera caerulea. Pp. 212-216. In: Cerkal R., Březinová-Belcredi N., Prokešová L. (eds.): Proceedings of the 25th International PhD Students Conference 7-8 November 2018, Brno, Czech Republic, 566 pp. [ISBN 978-80-7509-597-8] s038.pdf [853 kB]
 39. Gondová M., Hrebík D., Přidal A., Plevka P. 2019: Role of honeybee hexamerin in regulation of pupae development. Materials Structure 26(1): 26. [ISSN 1211-5894] (XVI. Discussions in Struc tural Molecular Biology Annual Meeting of the Czech Society for Structural Biology and the 3rd User Meeting of CIISB. Academic and University Center, Nové Hrady, March 21 - 23, 2019. s039.pdf [2,7 MB]
 40. Valentová L., Füzik T., Přidal A., Plevka P. 2019: Structure of Tribolium castaneum hexamerin solved by cryo-electron microscopy. Materials Structure 26(1): 46. [ISSN 1211-5894] (XVI. Discussions in Struc tural Molecular Biology Annual Meeting of the Czech Society for Structural Biology and the 3rd User Meeting of CIISB. Academic and University Center, Nové Hrady, March 21 - 23, 2019.) s039.pdf [2,7 MB kB]
 41. Hýbl, M., Mráz, P., Šipoš, J., Kovářová, D., & Přidal, A. 2019: Effects of phenolic bioactive substances on reducing mortality of bees (Apis mellifera) intoxicated by thiacloprid. Pp. 131-135. In: Cerkal R., Březinová-Belcredi N., Prokešová L., Pilátová A. (eds.): Proceedings of the 26th International PhD Students Conference 6-7 November 2019, Brno, Czech Republic, 709 pp. [ISBN 978-80-7509-688-3] s041.pdf [747 kB]
 42. Musila, J., & Přidal, A. 2019: Control of varroosis with oxalic acid trickling under conditions in the Czech Republic. Pp. 158-162. In: Cerkal R., Březinová-Belcredi N., Prokešová L., Pilátová A. (eds.): Proceedings of the 26th International PhD Students Conference 6-7 November 2019, Brno, Czech Republic, 709 pp. [ISBN 978-80-7509-688-3] s042.pdf [775 kB]
 43. Říha, M., & Přidal, A. 2019: A preliminary note to the bionomy of Colletes inexpectatus Noskiewicz, 1936 based on observation of a larger nesting site (Hymenoptera: Apiformes). Pp. 269-273. In: Cerkal R., Březinová-Belcredi N., Prokešová L., Pilátová A. (eds.): Proceedings of the 26th International PhD Students Conference 6-7 November 2019, Brno, Czech Republic, 709 pp. [ISBN 978-80-7509-688-3] s043.pdf [1,2 MB]
 44. Babica, O., Musila, J., Fuzik, T., Plevka, P., & Pridal, A. 2020: Total haemolymph protein and hypopharyngeal glands in the honeybee. Pp. 81-85. In: Cerkal R., Březinová-Belcredi N., Prokešová L. (eds.): MendelNet - Proceedings of the 27th International PhD Students Conference 11 November 2020, Brno, Czech Republic, 616 pp. [ISBN 978-80-7509-765-1] (orig. článek) s044.pdf [1,7 MB]
 45. Musila, J., Babica, O., Lackova, Z., Prouza, J., Fuzik, T., Zitka, O., Plevka, P., Pridal, A. 2020: Total haemolymph protein in honeybee workers as a marker for the evaluation of colony condition? Pp. 127-132. In: Cerkal R., Březinová-Belcredi N., Prokešová L. (eds.): MendelNet - Proceedings of the 27th International PhD Students Conference 11 November 2020, Brno, Czech Republic, 616 pp. [ISBN 978-80-7509-765-1] (orig. článek) s045.pdf [424 kB]
 46. Prouza, J., Musila, J., Londynova, M., Plevka, P., & Pridal, A. 2020: Survival rate in the honeybee workers (Apis mellifera L.) additively fed with polypore mycelial extract. Pp. 151-154. In: Cerkal R., Březinová-Belcredi N., Prokešová L. (eds.): MendelNet - Proceedings of the 27th International PhD Students Conference 11 November 2020, Brno, Czech Republic, 616 pp. [ISBN 978-80-7509-765-1] (orig. článek) s046.pdf [170 kB]
 47. Musila, J., Lackova, Z., Vladek, A., Pridal, A., & Zitka, O. 2020: Optimization of assay for total protein in the haemolymph of the honeybee (Apis mellifera L.). Pp. 530-535. In: Cerkal R., Březinová-Belcredi N., Prokešová L. (eds.): MendelNet - Proceedings of the 27th International PhD Students Conference 11 November 2020, Brno, Czech Republic, 616 pp. [ISBN 978-80-7509-765-1] (orig. článek) s047.pdf [579 kB]
 48. Přidal A. 2021: Apidofauna Mohelenské hadcové stepi. Panta rhei! Pp. 9-15. In: Veselý P. Čáp J. (eds.): Aktuální otázky ochrany a výzkumu NPR Mohelenská hadcová step IV., 9.9.2021 Mohelno, 37 pp. [ISBN 978-80-87710-53-1] s048.pdf [835 kB]
 49. Plevka P., Škubník K., Sukeník L., Buchta D., Füzik T., Přidal A., Vácha R. 2021: Abstract OR-7: Genome Release Mechanism of Picorna-Like Viruses. Abstracts from the 3rd Russian International Conference "Cryo-electron microscopy 2021: achievements and prospects". International Journal of Biomedicine. 2021;11 Suppl 1: S9-10. DOI: 10.21103/IJBM.11.Suppl_1.OR7
 50. Prouza, J., Musila, J., & Pridal, A. 2021: Condition of honeybee colonies overwintered with winter stores enriched by extracts of polypore mycelia. Pp. 166-170. [online]. In: Cerkal R., Březinová-Belcredi N., Prokešová L. (eds.): MendelNet - Proceedings of the 28th International PhD Students Conference 10 November 2021, Brno, Czech Republic, 492 pp. [ISBN 978-80-7509-821-4] s050.pdf [1 MB]
VII. PROJEKTY
 1. Hofbauer J., Přidal A. 1996-1998: Dořešení laboratorního chovu čmeláka zemního (Bombus terrestris) pro opylování v uzavřených prostorách. 19 pp. MZ ČR NAZV EP 0960986289.
 2. Přidal A. 1999: Včely (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) v rezervacích Bílých Karpat. (Závěrečná zpráva), 16 s., 2 tab. [Řešení dílčího výzkumného úkolu při Správě CHKO Bílé Karpaty.]
 3. Přidal A. 1999-2001: Mikrobiologie chovu čmeláků - dílčí úkol v rámci projektu: Krieg P., Hofbauer J. & Přidal A.:Chov čmeláku: vliv chemických signálů na aktivaci samiček v laboratorních podmínkách. MZ ČR NAZV EP 9160.
 4. Přidal A. 2000: Včely (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) v rezervacích Bílých Karpat I. (Závěrečná zpráva), 15 s., 1 tab. [Řešení dílčího výzkumného úkolu při Správě CHKO Bílé Karpaty.]
 5. Přidal A. 2001-2003:Sledování ekologické sukcese opylovačů (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) . Řešení dílčího úkolu v rámci: Jongepierová I. (odp. řeš.) Obnova druhově bohaté louky ve vymezeném nadregionálním biocentru Čertoryje v k.ú. Malá Vrbka. GAČR č.p. 477
 6. Přidal A. 2001:Včely pastvin a jejich okolí v Bílých Karpatech 2001 (Insecta: Hymenoptera: Apoidea). (Závěrečná zpráva), 6 s., 1 tab. [Řešení dílčího úkolu při Správě CHKO Bílé Karpaty.]
 7. Přidal A. 2011: Závěrečná zpráva o průzkumu fauny včel v NPR Mohelenská hadcová step 2010-2011. (Závěrečná zpráva), 3 s. + příloha 70 s. [řešeno s podporou Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. MSM6215648905 "Biological and technological aspects of sustainability of controlled ecosystems and their adaptability to climate change"]. zz007.pdf [5,9 MB]
 8. QK22020324 Hodnocen.. genomicke. diverzity vc.ely medonosne. ve vztahu ke zdravotn..mu stavu jejich populaci v ČR. (Evaluation of genomic diversity of honey bees in relation to the health status of their populations in the Czech Republic) 2022-2024.
Design & content by
© 2001 Antonin Pridal
Optimalizováno pro rozlišení 800 × 600