SEMINÁŘE, SEMINÁRNÍ A SEMESTRÁLNÍ PRÁCESEMESTRÁLNÍ PRÁCE

VČELAŘSTVÍ
Zadání návrhu na zajištění zdrojů snůšky v místě bydliště či vlastního chovu včel
VČELAŘSTVÍ K (kombinované studium)
Zadání návrhu na zajištění zdrojů snůšky v místě bydliště či vlastního chovu včel
OPYLOVÁNÍ A VČELAŘENÍ
Zadání pro zhotovení sbírky včel
VČELÍ PRODUKTY
Protokol z laboratorního praktika - hodnocení a zkoušení medu

SEMINÁŘE a SEMINÁRNÍ PRÁCE

Denní studium
Zadání pro přípravu a přednesení semináře
Kombinované studium
Zadání pro písemné vypracování seminární práce
Registrace tématu seminářeDesign & content by
© 2001 Antonin Pridal
Optimalizováno pro rozlišení 800 x 600