Název:

Včelí produkty - cvičení

Autor: Antonín Přidal
Vydavatel:Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Počet stran:61
Vydání:I.
Rok vydání:2003
Dotisk:2005
Tisk:Ediční středisko MZLU v Brně
ISBN:80-7157-711-1
distribuce:Ediční středisko MZLU v Brně - zadejte autora "Přidal" a klikněte na vyhledat
Objednávky skript lze posílat elektronicky na adresu vedoucí edičního střediska paní Danuše Drápelové. Skripta zasílá pouze na fakturu. V objednávce uveďte název objednavatele, jeho přesnou adresu, IČO, DIČ a bankovní spojení.
errata:   2003    2005
Obsah:

PŘEDMLUVA

I.TECHNOLOGIE VČELÍCH PRODUKTŮ

I.1.Technologie medu
I.1.1.Medobraní
I.1.1.1.Čištění medu - cezení, filtrace a čeření
I.1.1.2.Plnění do obalů
I.1.2.Zahřívání a dekrystalizace
I.1.3.Pastování medu
I.1.4.Zabránění nežádoucí fermentaci medu
I.1.5.Sušení medu
I.1.6.Skladování medu
I.1.7.Technologie plástečkového medu
I.1.8.Technologie medoviny
I.1.9.Medový zdobený perník - receptura
I.2.Technologie včelího vosku
I.2.1.Technologie získávání včelího vosku
I.2.2.Primární zpracování vosku
I.2.3.Následné zpracování včelího vosku
I.2.4.Skladování včelího vosku
I.3.Technologie mateří kašičky
I.3.1.Technologie získávání mateří kašičky
I.3.2.Primární technologie mateří kašičky - skladování a konzervace
I.3.3.Technologie úprav mateří kašičky
I.4.Technologie pylu
I.4.1.Technologie získávání a zpracování pylu
I.4.2.Technologie úprav pylu
I.5.Technologie propolisu
I.5.1.Technologie získávání propolisu
I.5.2.Metody použití propolisu
I.5.3.Technologie extrakce propolisu
I.6.Technologie včelího jedu
I.6.1.Technologie získávání včelího jedu
I.6.2.Technologie úprav včelího jedu

II.HODNOCENÍ A ZKOUŠENÍ VČELÍCH PRODUKTŮ

II.1.Hodnocení a zkoušení medu
II.1.1.Normativy chemicko - fyzikálních parametrů medu
II.1.2.Chemicko - fyzikální analýza
II.1.2.1.Odběr vzorků
II.1.2.2.Smyslové zkoušky
II.1.2.3.Stanovení vody
II.1.2.4.Stanovení obsahu cukrů
II.1.2.5.Titrační kyselost
II.1.2.6.Stanovení obsahu pevných látek ve vodě nerozpustných
II.1.2.7.Stanovení popela
II.1.2.8.Stanovení elektrické vodivosti
II.1.2.9.Stanovení hydroxymetylfurfuralu
II.1.2.10.Fotometrické stanovení diastatické aktivity
II.1.2.11.Důkaz porušení medu škrobovým sirupem a cukrem a sladovými výtažky
II.1.2.12.Důkaz porušení medu sacharosovým sirupem
II.1.2.13.Stanovení obsahu prolinu
II.1.2.14.Stanovení poměru izotopů uhlíku 13C/12C
II.1.3.Mikroskopická analýza medu s důrazem na analýzu pylovou
II.2.Hodnocení a zkoušení včelího vosku
II.3.Hodnocení a zkoušení mateří kašičky
II.4.Hodnocení a zkoušení pylu
II.5.Hodnocení a zkoušení propolisu
II.6.Hodnocení a zkoušení jedu

III.HISTORIE VČELAŘSTVÍ

III.1.Historické památky a včelaření ve starých kulturách světa
III.2.Včelaření v českých zemích

POUŽITÁ LITERATURA