Název:

Včelí produkty

Autor: Antonín Přidal
Vydavatel:Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Počet stran:102
Vydání:I.
Rok vydání:2003
Dotisk:2005
Tisk:Ediční středisko MZLU v Brně
ISBN:80-7157-717-0
distribuce:Ediční středisko MZLU v Brně - zadejte autora "Přidal" a klikněte na vyhledat
Objednávky skript lze posílat elektronicky na adresu vedoucí edičního střediska paní Danuše Drápelové. Skripta zasílá pouze na fakturu. V objednávce uveďte název objednavatele, jeho přesnou adresu, IČO, DIČ a bankovní spojení.
errata:   2003    2005
Obsah:

PŘEDMLUVA

I. ÚVOD

I.1. Význam chovu včely medonosné
I.2. Hospodářská charakteristika oboru a jeho připravenost pro vstup do EU
I.2.1. Počet a profesionálnost včelařů
I.2.2. Organizovanost včelařů
I.2.3. Počet včelstev
I.2.4. Hustota včelstev na jednotku plochy
I.2.5. Varroáza
I.2.6. Náklady na chov včel
I.2.7. Produkce medu a vosku
I.2.8. Vývoz a dovoz medu
I.2.9. Podpora chovu včel z veřejných prostředků
I.2.10. Právní předpisy ES

II. BIOLOGICKÉ ZÁKLADY PRODUKCE VČELÍCH PRODUKTŮ

II.1. Včelstvo a jeho složky
II.1.1. Plod
II.1.2. Matka
II.1.3. Trubci
II.1.4. Dělnice
II.1.5. Včelí dílo a uspořádání hnízda včely medonosné
II.2. Základní projevy včelstva jako jednotného celku
II.2.1. Rojení
II.2.2. Vytváření příznivých klimatických podmínek uvnitř úlu
II.2.3. Zimování
II.2.4. Získávání a zpracovávání potravy
II.2.5. Stavba včelího díla
II.2.6. Kolektivní obrana včelstva
II.3. Včelařský rok a bioklimatické včelařské oblasti

III. VČELÍ PRODUKTY

III.1. Med
III.1.1. Úvod
III.1.2. Definice medu
III.1.3. Nektar a medovice
III.1.4. Proces vzniku medu
III.1.5. Chemické složení medu
III.1.6. Změny ve složení medu během jeho zrání, uložení v plástech případně skladování a zpracování
III.1.6.1. Reverzní působení enzymů - transglukosidace
III.1.6.2. 5-hydroxymetylfurfural - HMF
III.1.6.3. Aktivita enzymů
III.1.7. Fyzikální vlastnosti medu a jejich změny během skladování a zprac. medu
III.1.7.1. Viskozita
III.1.7.2. Hygroskopicita
III.1.7.3. Krystalizace
III.1.7.4. Hustota
III.1.7.5. Povrchové napětí
III.1.7.6. Tepelné vlastnosti
III.1.7.7. Barva
III.1.7.8. Optická rotace
III.1.8. Mikroskopie medu
III.1.9. Mikrobiologie medu
III.1.10. Druhy medů a jejich obliba
III.1.11. Med nejen potravinou, ale i lékem
III.1.11.1. Nutriční a dietetický význam medu
III.1.11.2. Léčivé účinky medu
III.2. Včelí vosk
III.2.1. Úvod
III.2.2. Původ a vznik včelího vosku
III.2.3. Fyzikální vlastnosti včelího vosku
III.2.4. Chemické složení včelího vosku
III.2.5. Využití včelího vosku
III.3. Propolis
III.3.1. Původ propolisu
III.3.2. Funkce propolisu ve včelstvu
III.3.3. Fyzikální vlastnosti propolisu
III.3.4. Chemické složení propolisu
III.3.5. Kontaminace propolisu
III.3.6. Účinky a použití propolisu
III.4. Mateří kašička
III.4.1. Úvod
III.4.2. Původ a vznik mateří kašičky
III.4.3. Fyzikální vlastnosti mateří kašičky
III.4.4. Chemické složení mateří kašičky
III.4.5. Účinky mateří kašičky
III.5. Pyl
III.5.1. Úvod
III.5.2. Pyl jako produkt včely medonosné
III.5.3. Fyzikální a biologické vlastnosti pylu
III.5.4. Chemické složení pylu
III.5.5. Pyl jako potravina i lék
III.6. Včelí jed
III.6.1. Úvod
III.6.2. Vznik a původ jedu
III.6.3. Fyzikální vlastnosti jedu
III.6.4. Chemické složení jedu
III.6.5. Účinky jedu
III.7. Kontaminace včelích produktů a jejich bioindikační vlastnosti při odhadu úrovně znečištění životního prostředí
III.7.1. Vliv životního prostředí
III.7.2. Používání léčiv

IV. ZÁKLADY MORFOLOGIE ANATOMIE A FYZIOLOGIE VČELY MEDONOSNÉ

IV.1. Vnější morfologie těla dospělce včely medonosné
IV.1.1. Hlava (caput)
IV.1.2. Hruď (thorax)
IV.1.3. Zadeček (abdomen)
IV.2. Anatomie dospělce včely medonosné
IV.2.1. Trávicí soustava (systema digestorium)
IV.2.2. Žlázy vyúsťující do trávicí trubice
IV.2.3. Další žlázy včely mednosné
IV.2.4. Pohlavní soustava (systema genitalis)
IV.2.5. Oběhová soustava (systema vasorum)
IV.2.6. Dýchací soustava (systema respiratorium)
IV.2.7. Nervová soustava (systema nervosum)
IV.3. Anatomie pre-imaginálních stádií - ontogenese včely medonosné
IV.3.1. Embryogenese
IV.3.2. Postembryogenese

POUŽITÁ LITERATURA