Název:

Včelařství - cvičení

Autoři: Antonín Přidal
Vydavatel:Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Počet stran: 40
Vydání:I.
Rok vydání:2005
Tisk:Ediční středisko MZLU v Brně
ISBN:80-7157-852-5
distribuce:Ediční středisko MZLU v Brně - zadejte autora "Přidal" a klikněte na vyhledat
Objednávky skript lze posílat elektronicky na adresu vedoucí edičního střediska paní Danuše Drápelové. Skripta zasílá pouze na fakturu. V objednávce uveďte název objednavatele, jeho přesnou adresu, IČO, DIČ a bankovní spojení.
errata:   2005
Obsah:

I. VÝŽIVA A KRMENÍ VČELY MEDONOSNÉ

I.1. Výživa včely medonosné
I.1.1. Přeměna látek
I.1.1.1. Význam mikroflóry trávicího traktu včel pro jejich trávení
I.1.2. Složky potravy a jejich přeměna
I.1.3. Přírodní (primární) zdroje potravy
I.1.4. Přirozené (sekundární) zdroje potravy
I.2. Krmení včelstev
I.2.1. Zdroje a druhy krmiv
I.2.2. Kdy zasahujeme do výživy včelstev
I.2.3. Technologie podávání krmiv
I.2.3.1. Příklady krmení včelstev

II. NEMOCI A ŠKŮDCI VČEL

II.1. Definice podstaty vzniku nemoci u hmyzu (upraveno podle Weisera)
II.2. Obranné bariéry před infekcemi a význam stresu při jejich překonávání
II.3. Rozdělení nemocí včel
II.4. Nemoci neinfekční
II.4.1. Neinfekční nemoci plodu
II.4.2. Neinfekční nemoci dospělých včel
II.4.2.1. Průjem včel (Profluvium apium)
II.4.2.2. Zácpa včel (Obstipatio apium)
II.4.2.3. Vady matek
II.5. Nemoci infekční
II.5.1. Virózy
II.5.1.1. Virová nákaza včelího plodu (Sacculisatio contagiosa larvae apium)
II.5.1.2. Virová onemocnění dospělých včel
II.5.2. Bakteriózy
II.5.2.1. Mor včelího plodu (Histolysis infectiosa perniciosa larvae apium)
II.5.2.2. Hniloba včelího plodu (Putrificacio polybacterica larvae apium)
II.5.2.3. Rickettsióza (Rickettsiosis larvae apium)
II.5.2.4. Septikémie včel (Septicaemia apium)
II.5.3. Mykózy
II.5.3.1. Zvápenatění včelího plodu (Ascosphaerosis larvae apium)
II.5.3.2. Zkamenění včelího plodu (Aspergillosis larvae apium)
II.5.3.3. Melanóza - (Melanosis apium)
II.5.4. Parazitózy (invazní onemocnění)
II.5.4.1. Nosematóza (Nosemosis apium)
II.5.4.2. Měňavková nákaza včel (Malpighamoebosis apium)
II.5.4.3. Varroáza (Varroosis apium)
II.5.4.3.1. Rezistence roztočů
II.5.4.3.2. Alternativní metody potlačování varroázy
II.5.4.4. Roztočíková nákaza včel (akarapidóza) - (Acarapidosis apium)
II.6. Škůdci a nepřátelé včel
II.6.1. Zavíječi (Pyraloidea)
II.6.2. Včelomorka obecná
II.6.3. Lesknáček úlový
II.7. Zásady zoohygieny a specifika dezinfekce v chovu včel

III. ALTERNATIVNÍ OPYLOVATELÉ

III.1. Chov čmeláků
III.1.1. Klasická metoda chovu čmeláků
III.1.2. Polská metoda chovu čmeláků
III.1.3. Laboratorní chov čmeláků
III.2. Chov samotářských včel

IV. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

POUŽITÁ LITERATURA