KONZULTAČNÍ HODINY


Konzultace jsou součástí vzdělávacího procesu Mendelovy univerzity v Brně, jeho individuální formou. Níže jsou vymezena pravidla včelařského oddělení pro poskytování konzultací s cílem zajistit splnění účelu a etiky konzultace v maximální míře.

 1. O konzultace žádají posluchači a absolventi Mendelovy univerzity v Brně, a to nejlépe e-mailem. Konzultace pro třetí osoboy jsou zpoplatněny.

 2. V době rozvrhrhované výuky se konzultace poskytují po skončení hodiny v pracovně garanta včelařské výuky, jestliže o to předem bude požádáno.

 3. Konzultace se neposkytují v rámci času určeného k přípravě či ukončení výuky nebo v čase přestávky.

 4. V období bez pravidelné rozvrhované výuky (např. zkouškové období, bloková výuka apod.) se pravidelné konzultační hodiny nevypisují a konzultace se proto poskytují individuálně na požádání, a pak je optimální konzultovat přes MS TEAMS

 5. Přednostně se vyhoví posluchačům včelařského oddělení:
  a) posluchači se závěrečnou prací na včelařském oddělení,
  b) posluchači zapsáni ke studiu některého z předmětů vyučovaného na nebo při včelařském oddělenía
  c) posluchači Mendelovy univerzity, kteří studovali některý z předmětů či dílčí výuky včelařského oddělení.

 6. O konzultaci se žádá dle kontaktů konzultanta uvedených na Univerzitním informačním systému:
  a) e-mailem,
  b) telefonicky a nebo
  c) osobně.

 7. V žádosti o konzultaci se navrhují nejméně tři termíny (datum a čas) vhodné k uskutečnění schůzky ze strany žadatele o konzultaci. Konzultant si z těchto termínů jeden vybírá a potvrzuje jej žadateli o konzultaci, jenž přijetí vybraného termínu potvrzuje. Teprve po té se termín považuje za sjednaný.

 8. Jestliže konzultant si z navržených termínů nemůže vybrat, odpovídá žadateli navržením jiných tří termínů a výběr termínu potvrzuje naopak žadatel a přijetí vybraného termínu potvrzuje konzultant. Rovněž teprve po té se termín považuje za sjednaný.

 9. Žadatel o konzultaci kontroluje včas akceptaci sjednaného termínu, aby jej nezmeškal.

 10. Nemůže-li se žadatel či konzultant sjednaného termínu zúčastnit, oznámí to co nejdříve druhé straně, a to nejlépe nejpozději den předem.

 11. Před setkáním může konzultant podmiňovat konzultaci splněním podmínky (například podrobnějším popisem konzultovaného problému). Proto žadatel o konzultaci vždy předem zasílá otázky či jinak zevrubněji specifikuje obsah požadované konzultace.


Kliknutím se vrátíte na odkazující stránku


Design & content by
© 2001
Antonin Pridal