KONZULTAČNÍ HODINY


Konzultace jsou součástí vzdělávacího procesu Mendelovy univerzity v Brně, jeho individuální formou. Níže jsou vymezena pravidla včelařského oddělení pro poskytování konzultací s cílem zajistit splnění účelu a etiky konzultace v maximální míře.

 1. O konzultace žádají posluchači a absolventi Mendelovy univerzity v Brně nejlépe e-mailem..

 2. V době rozvrhrhované výuky se konzultace poskytují po skončení hodiny v pracovně garanta včelařské výuky, jestliže o to předem bude požádáno.

 3. Konzultace se neposkytují v rámci času určeného k přípravě, přestávce a skončení hodiny.

 4. V období bez pravidelné rozvrhované výuky (např. zkouškové obdoví, bloková výuka apod.) se pravidelné konzultační hodiny nevypisují a konzultace se proto poskytují individuálně na požádání.

 5. Přednostně se vyhovuje posluchačům včelařského oddělení:
  a) posluchači se závěrečnou prací na včelařském oddělení,
  b) posluchači zapsáni ke studiu některého z předmětů vyučovaného na nebo při včelařském oddělenía
  c) posluchači Mendelovy univerzity, kteří studovali některý z předmětů či dílčí výuky včelařského oddělení.

 6. O konzultaci se žádá dle kontaktů uvedených na Univerzitním informačním systému:
  a) e-mailem,
  b) telefonicky a nebo
  c) osobně.

 7. V žádosti o konzultaci se navrhují nejméně tři termíny (datum a čas) vhodné k uskutečnění schůzky ze strany žadatele o konzultaci. Konzultant z těchto termínů jeden vybírá a potvrzuje jej žadateli o konzultaci. Žadatel potvrzuje přijetí termínu. Teprve po té se termín považuje za sjednaný.

 8. Jestliže konzultant si z navržených termínů nemůže vybrat, odpovídá žadateli navržením jiných tří termínů a výběr termínu potvrzuje naopak žadatel. Konzultant potvrzuje přijetí vybraného termínu. Teprve po té se termín považuje za sjednaný.

 9. Žadatel o konzultaci kontroluje včas akceptaci sjednaného termínu, aby jej nezmeškal.

 10. Nemůže-li se žadatel či konzultant sjednaného termínu zúčastnit, oznámí to co nejdříve druhé straně, a to nejlépe nejpozději den předem.

 11. Zájemce o konzultaci předem zasílá otázky či jinak zevrubněji specifikuje obsah požadované konzultace.

 12. Před setkáním může konzultant podmiňovat konzultaci splněním podmínky (například podrobnějším popisem konzultovaného problému).

Kliknutím se vrátíte na odkazující stránku


Design & content by
© 2001
Antonin Pridal